Begär narkotikaundersökning

För varje material ska en eller flera beställningskoder anges och det ska även anges med vilka material det aktuella materialet ska jämföras.

Genom att läsa i vår beställningskatalog och välja undersökning behövs i normalfallet endast en kod anges för att beskriva den undersökning som begärs. Katalogen är uppställd med huvudgrupperna i bokstavsordning och katalogen har ett sökordsregister.

Beställningskatalog för undersökningar som utförs vid NFC

Varje kod står för en bestämd undersökning. Koderna är oftast uppbyggda av tre tecken - en bokstav och två siffror. Bokstaven och första siffran står för huvudgrupp respektive undergrupp.

Så här gör du för att fylla i beställningsblanketten

Högerklicka på länken nedan och välj "spara länk som" för att spara ned blankettformuläret på din dator. Därefter kan du öppna och fylla i det i Acrobat Reader som vanligt.

Beställningsblankett för narkotikaundersökning