Förpackning av bevismaterial

Vid förpackning av bevismaterial som skickas in för undersökning till NFC är det viktigt att använda sig av ändamålsenliga förpackningar.

För att bevismaterialet ska komma fram till NFC i samma skick som det var i när det lämnade brottsplatsen är det viktigt att förpackningarna som används är lämpade för sitt ändamål och kvalitetsmässigt uppfyller de krav som NFC ställer. 

Information om hur olika material ska förpackas på bästa sätt framgår av rapporten:

Säkra förpackningar för kriminaltekniska spår