Biologsektionen

Metodbeskrivningar och standardförfaranden som NFC använder vid forensiska undersökningar på biologiområdet. Gäller från 20161205.

Metodbeskrivningar och standardförfaranden för Biologisektionen under perioden 2016-05-19 till och med 2016-12-05 (PDF) .

Metodbeskrivningar och standardförfaranden för Biologisektionen före 2016-05-26 (PDF)

 

Standardförfaranden

 

* Ackrediterat standardförfarande 
** Flexibelt ackrediterat standardförfarande

852* Standardförfarande för blodundersökningar


859* Standardförfarande för sperma- och sekretundersökningar


869* Standardförfarande för DNA-analys


870* Standardförfarande för hantering av biologiskt jämförelsematerial


871* Standardförfarande för hårundersökning


872* Standardförfarande för Low Copy Number (LCN) DNA-analys


882* Standardförfarande för träffrapportering


783 Standardförfarande för blodbildsanalyser av lösa föremål


864 Standardförfarande för hantering av EDB-prover

865 Standardförfarande för kontaminationskontroll av arbetsytor, instrument, föremål m.m. i laboratoriemiljö


887** Standardförfarande för validering och införande av nya metoder eller förändringar inom ramen för flexibel ackreditering

Metodbeskrivningar


* Ackrediterad metodbeskrivning

673 Metodbeskrivning för DMAC-test. Indikativt test på förekomst av urin


666* Identifiering och säkring av biologiska spår
Bilaga 1 Makroskopisk flourescensundersökning 
Bilaga 2 Indikativt test på blod med leukomelakitgröntreagens 
Bilaga 3 Human bloddetektion med Hexagon OBTI
Bilaga 4 Test på surt fosfatas med Kinds reagens
Bilaga 5 Mikroskopisk identifiering av spermier och epitelceller 
Bilaga 7 Identifiering av hårstrån och klassificering av hårrötter 
Bilaga 8 Minitejp


744* Metodbeskrivning för extraktion av DNA
Bilaga 1 Rening/koncentrering med Amicon® Ultra-0,5
Bilaga 2 DNA-extraktion av helblod med chelex
Bilaga 3 Organisk DNA-extraktion 
Bilaga 4 DNA-extraktion av hårrötter 
Bilaga 5 DNA-extraktion av material med chelex, 50 ml rör
Bilaga 6 DNA-extraktion av sperma i närvaro av övriga celler (differentiell lysering) med chelex
Bilaga 7 Rening/koncentrering av extrakt med Amicon® Ultra-2 eller Amicon® Ultra-4
Bilaga 8 DNA-extraktion av blod- och sekretmaterial med chelex
Bilaga 9 DNA-extraktion med BioRobot® M48 
Bilaga 12 DNA-extraktion genom direktlysering med Chelex

Bilaga 13 DNA-extraktion med PowerMax Soil


727* Metodbeskrivning för kvantifiering av DNA med realtids-PCR


736* Metodbeskrivning för typbestämning av DNA
Bilaga 1 Metodbeskrivning för mixutprövning
Bilaga 2 Metodbeskrivning för typutvärdering av referensprov, FTA och ej FTA
Bilaga 3 Metodbeskrivning för typutvärdering av spårprov vid standardanalys
Bilaga 4 Metodbeskrivning för typutvärdering av spårprov och referensprov vid specialanalys
Bilaga 5 Metodbeskrivning för förenklad mixutprövning
Bilaga 7 Metodbeskrivning för elektrofores med ABI 3500L/xL
Bilaga 8 Metodbeskrivning för GeneMapper ID-X
Bilaga 9 Metodbeskrivning för spårprover och referensprover med kompletterade amplifieringssystem
Bilaga 10 Metodbeskrivning för amplifiering


765* Metodbeskrivning för FTA (från stansning till amplifiering)

740 Metodbeskrivning för kontaminationskontroll av arbetsytor, instrument, föremål m.m. i laboratoriemiljö

986 Metod för att påvisa amylasaktivitet med Phadebas Forensic Press test