Tidigare standardmetoder biologi

Metodbeskrivningar och standardförfaranden som NFC använde vid forensiska undersökningar på biologiområdet före 2016-05-19.

Standardförfaranden


* Ackrediterat standardförfarande
** Flexibelt ackrediterat standardförfarande
B-SF001* Standardförfarande för blodundersökningar
B-SF002* Standardförfarande för sperma- och sekretundersökningar
B-SF003* Standardförfarande för DNA-analys
B-SF006* Standardförfarande för hantering av biologiskt jämförelsematerial
B-SF011* Standardförfarande för hårundersökning
B-SF013* Standardförfarande för LCN DNA-analys
B-SF014* Standardförfarande för träffrapportering
B-SF016 Standardförfarande för blodbildsanalyser av lösa föremål
B-SF017 Standardförfarande för hantering av EDB-prover
B-SF018 Standardförfarande för kontaminationskontroll av arbetsytor, instrument, föremål m.m. i laboratoriemiljö
B-SF019** Standardförfarande för validering och införande av nya metoder eller förändringar inom ramen för flexibel ackreditering


Metodbeskrivningar


* Ackrediterad metodbeskrivning
B-M022 Metodbeskrivning för DMAC-test. Indikativt test på förekomst av urin
B-M055* Metodbeskrivning för identifiering av biologiska spår
Bilaga 1 Makroskopisk flourescensundersökning
Bilaga 2 Indikativt test på blod med leukomelakitgröntreagens
Bilaga 3 Test på surt fosfatas med Kinds reagens
Bilaga 4 Mikroskopisk identifiering av spermier och epitelceller
Bilaga 5 Identifiering av hårstrån och klassificering av hårrötter
Bilaga 6 Minitejp
Bilaga 7 Salivdetektion med Phadebas Forensic Press test
Bilaga 8 Human bloddetektion med Hexagon OBTI
B-M056* Metodbeskrivning för extraktion av DNA
Bilaga 1 DNA-extraktion av helblod med chelex
Bilaga 2 DNA-extraktion av blod- och sekretmaterial med chelex
Bilaga 3 Organisk DNA-extraktion
Bilaga 6 DNA-extraktion av hårrötter
Bilaga 7 DNA-extraktion av material med chelex, 50 ml rör
Bilaga 10 Rening/koncentrering med Amicon® Ultra-0,5
Bilaga 11 DNA-extraktion av sperma i närvaro av övriga celler (differentiell lysering) med chelex
Bilaga 12 DNA-extraktion med BioRobot® M48
Bilaga 13 Rening av extrakt med Amicon® Ultra-2
B-M065* Metodbeskrivning för stansning, tvätt, PCR-setup och amplifiering av jämförelseprover, FTA®
B-M071* Metodbeskrivning för kvantifiering av DNA med realtids-PCR
B-M072* Metodbeskrivning för typbestämning av DNA
Bilaga 10 Metodbeskrivning för mixutprövning
Bilaga 14 Metodbeskrivning för förenklad mixutprövning
Bilaga 15 Metodbeskrivning för amplifiering
Bilaga 16 Metodbeskrivning för elektrofores med ABI 3130xl
Bilaga 17 Metodbeskrivning för elektrofores med ABI 3500xL
Bilaga 18 Metodbeskrivning för GeneMapper ID-X
Bilaga 19 Metodbeskrivning för typutvärdering av referensprov, FTA och ej FTA Bilaga 20 Metodbeskrivning för typutvärdering av spårprov vid standardanalys
Bilaga 21 Metodbeskrivning för typutvärdering av spårprov och referensprov vid specialanalys
B-M080* Metodbeskrivning för stansning, tvätt, PCR-setup och amplifiering ESX 16 av jämförelseprover, FTA®
B-M081 DNA-extraktion med QIAamp® DNA Investigator kit med förbehandlingssteg
B-M086 Metodbeskrivning för kontaminationskontroll av arbetsytor, instrument, föremål m.m. i laboratoriemiljö