Informationstekniksektionen

Metodbeskrivningar och standardförfaranden som NFC använder vid forensiska undersökningar vid Informationstekniksektionen.

Metodbeskrivningar och standardförfaranden för Dokument och IT under perioden 2013-11-11 till och med 2016-05-29 (PDF) .

Metodbeskrivningar och standardförfaranden för Dokument och IT före 2013-11-11 (PDF)

Gällande standardförfaranden


*Ackrediterat standardförfarande

843* Standardförfarande för jämförande handstilsundersökningar


828 Standardförfarande för jämförande undersökningar av maskinellt framställd skrift


827 Standardförfarande för systembestämning av maskinskrift


823* Standardförfarande för sökning och förstärkning av reliefskrift


829* Standardförfarande för undersökning av tryckta produkter


830* Standardförfarande för undersökning av dokumentsäkringar


844* Standardförfarande för bedömning av värdetrycksaker, lotter och ID-handlingar


824* Standardförfarande för undersökningar rörande ingrepp och ändringar i dokument


812* Standardförfarande för undersökning av bildmaterial


813* Standardförfarande för framställande av stillbilder från videomaterial


787* Standardförfarande för fotografering av fingeravtryck


786* Standardförfarande för fotografering av skoavtryck mm  

 
785* Standardförfarande för rekonstruktionsfotografering  


814* Standardförfarande för identifiering av digitalkameror


815* Standardförfarande för utläsning av video från bandburen media


825* Standardförfarande för jämförelse av objekt eller personer i bilder 

 
788* Standardförfarande för längdmätning i bild


831* Standardförfarande för skanning och reprofotografering av dokument


808* Standardförfarande för UV/IR-fotografering


789* Standardförfarande för digital restaurering av bildmaterial


795* Standardförfarande för undersökning av ljudmaterial


796* Standardförfarande för utläsning av ljud från bandburen media

810 Standardförfarande för ENF-jämförelse


797* Standardförfarande för utläsning och konvertering av digitalt ljud


842* Standardförfarande för hörbarhetsförbättring


853* Standardförfarande för avbildning av data i IT-utrustning


832* Standardförfarande för återskapande av lösenord


833* Standardförfarande för analys av data i datorbaserad IT-utrustning


820 Standardförfarande för granskning av lottproducent


879* Standardförfarandeför äkthetsundersökningar av ljudmaterial

Metodbeskrivningar


*Ackrediterad metodbeskrivning

753 Metodbeskrivning för återskapning av Linux LVM/LVM2 (Logical Volume Manager)


655* Metodbeskrivning för återskapning av lösenord i Windows XP


644* Metodbeskrivning för att återskapa bildmaterial


761* Metodbeskrivning att återskapa videomaterial


741* Metodbeskrivning för avbildning av hårddisk


742* Metodbeskrivning för avbildning av minneskort och USB-minnen

743* Metodbeskrivning för avbildning av skiva