Droganalyssektionen

Metodbeskrivningar och standardförfaranden som NFC använder vid forensiska undersökningar inom droganalysområdet.

Metodbeskrivningar och standardförfaranden för Droganalyssektionen under perioden 2016-05-30 till och med 2017-01-03

 

Metodbeskrivningar och standardförfaranden för Droganalyssektionen under perioden 2013-11-11 till och med 2016-05-29

 

Metodbeskrivningar och standardförfaranden för Droganalyssektionen före 2013-11-11.

Gällande standardförfaranden

* Ackrediterat standardförfarande

802* Standardförfarande för undersökning av material som inkommer till giftlab (802)


805* Standardförfarande för undersökning av misstänkt narkotika, dopningsmedel, läkemedel och /eller hälsofarlig vara (undantag växt (805)


816* Standardförfarande för identifiering av GHB, GBL och BD i spårmaterial samt undersökning gällande misstänkt illegal tillverkning (816)


817* Standardförfarande för undersökning av misstänkt illegal beredning av ampuller, tabletter och kapslar (817)

 

826* Standardförfarande för undersökning av illegalt tillverkad sprit eller mäsk (826)

 

845* Standardförfarande för jämförelseanalys av heroin (845)

 

846* Standardförfarande för jämförelseanalys av amfetamin med GC-MSD (846)

 

860* Standardförfarande för jämförelseanalys av cannabisharts med GC-FID (860)

 

873* Standardförfarande för undersökning av växtmaterial samt svampar som misstänks innehålla narkotika och /eller hälsofarlig vara (873)

 

877* Standardförfarande för införande av ny analyt i befintliga metoder (877)

 

878 Standardförfarande för införande av ny substans i befintlig kvantitativ HPLC-metod (878)

 

880* Standardförfarande för utveckling av metoder inom det flexibla omfånget (880)

 

889 Standardförfarande för identifiering av tabletter (889)

Gällande metodbeskrivningar

* Ackrediterad metod

 

642 Metodbeskrivning för separation av dextro- och levometorfan samt dextro- och levopropoxifen med CE (642)

 

645* Metodbeskrivning för identifiering av proteiner och peptider med högupplösande LC-MS (645)

 

646* Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser med högupplösande LC-MS (646)

 

648* Metodbeskrivning för kvalitativ analys med FT-IR (648)

 

650 Metodbeskrivning för kvalitativ screenanalys av opiumalkaloider och amfetaminer med Marquis test (650)


652* Metodbeskrivning för stickprov av tabletter (enbart MDMA) (652)


653* Metodbeskrivning för stickprov av tabletter med besiktning i UV-ljus (653)


654* Metodbeskrivning för kvantitativ analys av etanol och finkelalkoholer med GC-FID (654)


664 Metodbeskrivning för kvantitativ analys av GBL med FT-IR (664)


674 Metodbeskrivning för detektion av fosfatjoner med gruppreagens (674)


676* Metodbeskrivning för detektion av klorid- och sulfatjoner med gruppreagens (676)


677* Metodbeskrivning för kvantitativ bestämning av alkoholhalt med destillator (677)


681 Metodbeskrivning för detektion av socker med gruppreagens (681)


682 Metodbeskrivning för detektion av stärkelse med gruppreagens (682)


684* Metodbeskrivning för kvantitativ analys av organiska substanser med GC-FID (684)


693* Metodbeskrivning för identifiering och detektering av organiska substanser med HPTLC (693)


700* Metodbeskrivning för makro- och mikroskopisk identifiering av växtmaterial och svampar (700)


701 Metodbeskrivning för påvisande av hCG med Alere hCG Casette (701)


702* Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser med NMR (702)


703* Metodbeskrivning för haltbestämning av organiska substanser med NMR (703)


709* Metodbeskrivning för TLC cannabis (709)

 

710* Metodbeskrivning för kvantitativ analys av etanolhalt med densitetsmätare (710)

 

711* Metodbeskrivning för jämförelseanalys av heroin, GC-FID (711)

 

728* Metodbeskrivning för kvantitativ analys av heroin HPLC (728)

 

729* Metodbeskrivning för kvantitativ analys av THC med GC-FID (729)

 

730* Metodbeskrivning för kvantitativ analys av låghalts THC med GC-FID (730)

 

737* Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser med GC-IRD (737)
 

738* Metodbeskrivning för kvantitativ analys av organiska substanser med HPLC (738)

 

747* Metodbeskrivning för mikroskopering av jästceller (747)
 

748* Metodbeskrivning för kvantitativ analys av organiska syror i mäsk  HPLC (748)

 

749* Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser GC-MSD alkohol (749)
 

750* Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser GC-MSD gift (750)

 

751* Metodbeskrivning för jämförelseanalys av cannabisharts med GC-FID (751)

 

752* Metodbeskrivning för jämförelseanalys av amfetamin med GC-MSD (752)

 

759 Metodbeskrivning för kvalitativ och kvantitativ analys av anjoner i vattenlösningar med jonkromatografi (759)

 

766* Metodbeskrivning för kvantitativ analys av kokain med GC-FID (766)

 

767* Metodbeskrivning för kvantitativ analys av amfetamin med GC-FID(767)
 

777* Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser med GC-MSD (Instrumentanalys) (777)

 

778* Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser med GC-MSD screen (778)

 

779* Metodbeskrivning för identifiering av organiska substanser med UPLC-MS-MS (779)