Kemi- och tekniksektionen

Metodbeskrivningar och standardförfaranden som NFC använder vid forensiska undersökningar på kemi- och teknikområdet.

Metodbeskrivningar och standardförfaranden för Kemi och Tekniksektionen under perioden 2013-11-11 till och med 2016-05-29

Metodbeskrivningar och standardförfaranden för Kemi och Tekniksektionen före 2013-11-11.

Gällande standardförfaranden

*Ackrediterat standardförfarande

782 Standardförfarande för undersökningar av kulpennpasta

799* Standardförfarande vid undersökning av kulor från skjutvapen

800 Standardförfarande för undersökning av etanollöslig färg

801* Standardförfarande för undersökning av sedelskyddsfärg

803* Standardförfarande vid undersökning av patroner och patronhylsor

804* Standardförfarande vid undersökning av skjutvapen

811* Standardförfarande vid undersökning av tekniskt material

818* Standardförfarande för undersökning av föremåls samhörighet

819* Standardförfarande för fingeravtrycksjämförelse

822 Standardförfarande för processkontroll av data i centrala databasen för alkoholutandningsprov

834* Standardförfarande för undersökning av färg

835* Standardförfarande för undersökning av explosivämnen

836* Standardförfarande för undersökning av textila kontaktspår

837* Standardförfarande för undersökning av textila material och delar från sådana

838* Standardförfarande för provtagning av textila material, textila kontaktspår och hårstrån samt av jämförelseprover från textilier

839* Standardförfarande för identifiering av fibrer

840* Standardförfarande för undersökning av försvarssprayer och tårretande substanser på kläder

841 Standardförfarande för materialundersökningar och materialjämförelser

847* Standardförfarande för undersökning av glas

848* Standardförfarande för undersökning av skador i kläder

849 Standardförförfarande för undersökningar i samband med misstänkt miljöbrott

850 Standardförfarande för undersökning och bedömning av askprov i samband med misstänkt miljöbrott

854 Standardförfarande för framtagning av bearbetade märkningar

855 Standardförfarande för undersökning och bedömning av markprov i samband med misstänkt miljöbrott

861* Standardförfarande för årlig kontroll och kalibrering av Evidenzer Classic

862* Standardförfarande för jämförande undersökning av mineraloljor

863* Standardförfarande för undersökning av oljor och fetter

866 Standardförfarande för besiktning av polisens tjänstevapen

867 Standardförfarande för ifrågasatta alkoholutandningsprov

868* Standardförfarande för brandplatser

874* Standardförfarande för framställning och kontroll av etanollösningar

875* Standardförfarande för undersökning av tändsatspartiklar

876* Standardförfarande vid undersökning av skottskador samt bestämning av skjutavstånd

881 Standardförfarande för kontroll och kalibrering av Evidenzer Mobile

883* Standardförfarande för undersökning av vätskor och fasta material med avseende på brandfarlig vätska

884* Standardförfarande för fingeravtrycksframkallning (Grova brott)

885* Standardförfarande för jämförelse av skoavtryck och liknande undersökningar

886* Standardförfarande för jämförelse av verktygsspår

888* Standardförfarande för fingeravtrycksframkallning (Mängdbrott)

 

Gällande Metodbeskrivningar

*Ackrediterad metodbeskrivning

641 Metodbeskrivning för analys av färgämnen med HPLC

649 Metodbeskrivning för klassificering och jämförande undersökning av textila färgämnen med tunnskiktskromatografi, TLC

651* Metodbeskrivning för rekonstruktion av brandförlopp

656* Metodbeskrivning för pyrolysgaskromatografisk analys

657* Metodbeskrivning för våtkemisk analys av joner och föreningar

658* Metodbeskrivning för analys av socker

659* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Solvent Black 3

660* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med 1,8-diazafluoren-9-one (DFO)

661* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Physical Developer (PD)

662* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Multi Metal Deposition (MMD)

663* Metodbeskrivning för gaskromatografisk/masspektrometrisk analys av försvarssprayer och tårretande substanser på kläder

665 Metodbeskrivning för flampunktsbestämning

667* Metodbeskrivning för sprängämnesanalyser med bombsniffrarna EGIS

668* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Acid Black 1

669* Metodbeskrivning för ljusfältsmikroskopi av fibrer

670* Metodbeskrivning för polarisationsmikroskopi av fibrer

671* Metodbeskrivning för FTIR-spektrofotometrisk analys

672* Metodbeskrivning för infärgning av CNA-behandlade fingeravtryck med Basic Red 14 (BR 14)

675 Metodbeskrivning för tvärsnitt av textilfibrer

678* Metodbeskrivning för analys med UV/VIS-spektrofotometer

679* Metodbeskrivning för analys med mikrotermisk desorption i kombination med GC-MS

685 Metodbeskrivning för löslighetstest av fibrer

686 Metodbeskrivning för infärgningstest av vegetabiliska fibrer

687 Metodbeskrivning för vridtest av vegetabiliska fibrer

688 Metodbeskrivning för inaskning av vegetabiliska fibrer

689 Metodbeskrivning för analys av längd och bredd för elementarfibrer hos vegetabiliska fibrer

690 Metodbeskrivning för läkemedelsintag och beräkning av alkoholintag vid alkoholutandningsprov

691 Metodbeskrivning för instrumenttekniska frågor och beräkningar på provdata vid alkoholutandningsprov

692 Metodbeskrivning för udda ärenden vid alkoholutandningsprov

694* Metodbeskrivning för bestämning av brytningsindex för glas

696* Metodbeskrivning för forskningsmikroskop (FOMI)

697* Metodbeskrivning för svepelektronmikroskopi (SEM) och energidispersiv röntgenanalys (EDX)

698* Metodbeskrivning för fluorescensmikroskopi av fibrer

699* Metodbeskrivning för FTIR-spektrofotometrisk analys av fibrer

704 Metodbeskrivning för snabbtest av märkämnet Solvent Yellow 124 (SY124) i grön dieselolja

706 Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med diaminobenzidin (DAB)

712* Metodbeskrivning för gaskromatografisk analys av oljor och ljusmassor

713* Metodbeskrivning för analys med tunnskiktskromatografi

714* Metodbeskrivning för påvisande av nitritförekomst (modifierad griesstest, MGT)

715* Metodbeskrivning för påvisande av kulmantelrester (koppar-nickeltestmetoden, KTM)

716* Metodbeskrivning för påvisande av blyförekomst (foliepressmetoden, FPM)

717* Metodbeskrivning för påvisande av blyförekomst (modifierad foliepressmetod, MFP)

718 Metodbeskrivning för sprängämnesanalyser med gaskromatografi med TEA detektor (GC-TEA)

719 Metodbeskrivning för etsning av bearbetade märkningar

720 Metodbeskrivning för elektroetsning av bearbetade märkningar

721 Metodbeskrivning för rengöring av kulor

722 Metodbeskrivning för volymberäkning

723 Metodbeskrivning för analys av oorganiska anjoner och perklorat med vätskekromatografi och indirekt UV detektion

724 Metodbeskrivning för framställning av stamlösning

725 Metodbeskrivning för framställning av simulatorlösning

726 Metodbeskrivning för temperaturkalibrering av våtgassimulator Guth LA34C

731* Metodbeskrivning för kontroll av etanolhalt i simulatorlösning med Evidenzer

732* Metodbeskrivning för kontroll av etanolhalt i simulatorlösning med referensinstrument

733* Metodbeskrivning för kontroll av Evidenzer avseende precision, linjäritet och stabilitet

734* Metodbeskrivning för kalibrering av Evidenzer Classic

735* Metodbeskrivning för energidispersiv röntgenanalys av glas med svepelektronmikroskopi

754* Metodbeskrivning för gaskromatografisk-masspektrometrisk jämförelseanalys av mineraloljor

755* Metodbeskrivning för fingeravtryckframkallning med ninhydrin

756* Metodbeskrivning för gaskromatografisk-masspektrometrisk analys av oljor och ljusmassor

757* Metodbeskrivning för mikrospektrofotometri av fibrer

760 Metodbeskrivning för undersökning angående självuppvärmande förmåga hos flytande och fasta material

762 Metodbeskrivning för testning av stabilitet och störande ämnen, Evidenzer Mobile

763 Metodbeskrivning för klimattestning av Evidenzer Mobile

764 Metodbeskrivning för kalibrering av Evidenzer Mobile

768* Metodbeskrivning för analys av luftprov från brandpåse med TD/GC-MS

769* Metodbeskrivning för energidispersiv röntgenanalys av tändsatspartiklar i svepelektronmikroskop

770* Metodbeskrivning för infärgning av CNA-behandlade fingeravtryck med Basic Yellow 40 (BY 40)

771* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Sticky Side Powder (SSP)

772* Metodbeskrivning för analys av brandfarliga vätskor och extrakt med GC-MS

773* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med cyanoaktrylatlim (CNA)

774* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Wet Powder (WP)

775* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med pulverteknik

776* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Acid Yellow 7 (AY7)

781 Metodbeskrivning för munalkohol och störande ämnen vid alkoholutandningsprov

997 Metodbeskrivning för sprängämnesanalyser med Ionscan 500DT