Kemi och teknik, metoder och standardförfaranden

Metodbeskrivningar och standardförfaranden som NFC använder vid forensiska undersökningar på kemi- och teknikområdet.

Metodbeskrivningar och standardförfaranden för Kemi och Tekniksektionen under perioden 2013-11-11 till och med 2016-05-29

Metodbeskrivningar och standardförfaranden för Kemi och Tekniksektionen före 2013-11-11.

Gällande Standardförfaranden


*Ackrediterat standardförfarande


847* Standardförfarande för undersökning av glas

 

834* Standardförfarande för undersökning av färg


835* Standardförfarande för undersökning av explosivämnen


883* Standardförfarande för undersökning av brännbara vätskor och fasta material från brandplatser med avseende på brännbar vätska


818* Standardförfarande för undersökning av föremåls samhörighet


868* Standardförfarande för brandplatser


862* Standardförfarande för jämförande undersökning av mineraloljor  

 

875* Standardförfarande för undersökning av tändsatspartiklar


801* Standardförfarande för undersökning av sedelskyddsfärg


884* Standardförfarande för fingeravtrycksframkallning (Grova brott)


811* Standardförfarande vid undersökning av tekniskt material


885* Standardförfarande för jämförelse av skoavtryck och liknande undersökningar


886* Standardförfarande vid jämförelse av verktygsspår


854 Standardförfarande vid framtagning av bearbetade märkningar


799* Standardförfarande vid undersökning av kulor från skjutvapen


803* Standardförfarande vid undersökning av patroner och patronhylsor


804* Standardförfarande vid undersökning av skjutvapen


876* Standardförfarande vid undersökning av skottskador samt bestämning av skjutavstånd


819* Standardförfarande för fingeravtrycksjämförelse


863* Standardförfarande för undersökning av oljor och fetter


836* Standardförfarande för undersökning av textila kontaktspår

837* Standardförfarande för undersökning av textila material och delar från sådana

838* Standardförfarande för provtagning av textila material, textila kontaktspår och hårstrån samt av jämförelseprover från textilier

839* Standardförfarande för identifiering av fibrer


841 Standardförfarande för materialundersökningar och materialjämförelser

 

848* Standardförfarande för undersökning av skador i kläder


840* Standardförfarande för undersökning av försvarssprayer och tårretande substanser på kläder


782 Standardförfarande för undersökningar av kulpennpasta  


800 Standardförfarande för undersökning av färg från fiberpennor


866 Standardförfarande för besiktning av polisens tjänstevapen


849 Standardförfarande för undersökningar i samband med misstänkt miljöbrott


850 Standardförfarande för undersökning och bedömning av askprov i samband med misstänkt miljöbrott

 

855 Standardförfarande för undersökning och bedömning av markprov i samband med misstänkt miljöbrott


888* Standardförfarande för fingeravtrycksframkallning (Mängdbrott)

 

822 Standardförfarande för processkontroll av data i centrala databasen för alkoholutandningsprov

874* Standardförfarande för framställning och kontroll av etanollösningar

861* Standardförfarande för årlig kontroll och kalibrering av Evidenzer Classic

867 Standardförfarande för ifrågasatta alkoholutandningsprov

881 Standardförfarande för kontroll och kalibrering av Evidenzer Mobile

Gällande Metodbeskrivningar


*Ackrediterad metodbeskrivning


694* Metodbeskrivning för bestämning av brytningsindex för glas

735* Metodbeskrivning för energidispersiv röntgenanalys av glas med svepelektronmikroskopi


656* Metodbeskrivning för pyrolysgaskromatografisk analys


657* Metodbeskrivning för våtkemisk analys av joner och föreningar


658* Metodbeskrivning för analys av socker


667* Metodbeskrivning för analys av explosivämnen med bombsniffrarna EGIS


718 Metodbeskrivning för sprängämnesanalyser med gaskromatografi med TEA detektor (GC-TEA)


659* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkalling med Solvent Black 3


695* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkalling med Vacuum Metal Deposition (VMD)


768* Metodbeskrivning för analys av luftprov från brandpåse med TD/GC-MS

665 Metodbeskrivning för flampunktsbestämning

712* Metodbeskrivning för gaskromatografisk analys av oljor och ljusmassor

754* Metodbeskrivning för gaskromatografisk-masspektrometrisk jämförelseanalys av mineraloljor

704 Metodbeskrivning för snabbtest av märkämnet Solvent Yellow 124 (SY124) i grön dieselolja

769* Metodbeskrivning för energidispersiv röntgenanalys av tändsatspartiklar i svepelektronmikroskop

713* Metodbeskrivning för analys med tunnskiktskromatografi

660* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med 1,8-diazafluoren-9-one (DFO)

755* Metodbeskrivning för fingeravtryckframkallning med ninhydrin

661* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Physical Developer (PD)

770* Metodbeskrivning för infärgning av CNA-behandlade fingeravtryck med Basic Yellow (BY 40)

662* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Multi Metal Deposition (MMD)

705 Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med gentianaviolett

706 Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med diaminobenzidin (DAB)

668* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med amidosvart

771* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Sticky Side Powder (SSP)

651* Metodbeskrivning för rekonstruktion av brandförlopp

719 Metodbeskrivning för etsning av bearbetade märkningar

720 Metodbeskrivning för elektroetsning av bearbetade märkningar

714* Metodbeskrivning för påvisande av nitritförekomst (modifierad griesstest, MGT)

715* Metodbeskrivning för påvisande av kulmantelrester (koppar-nickeltestmetoden, KTM)

716* Metodbeskrivning för påvisande av blyförekomst (foliepressmetoden, FPM)

717* Metodbeskrivning för påvisande av blyförekomst (modifierad foliepressmetod, MFP)

772* Metodbeskrivning för analys av brännbara vätskor och extrakt med GC-MS

707 Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Hungarian Red (HR)

773* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med cyanoaktrylatlim (CNA)

774* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Wet Powder (WP)

696* Metodbeskrivning för forskningsmikroskop (FOMI)

756* Metodbeskrivning för gaskromatografisk-masspektrometrisk analys av oljor och ljusmassor

697* Metodbeskrivning för svepelektronmikroskopi (SEM) och energidispersiv röntgenanalys (EDX)

678* Metodbeskrivning för analys av med UV/VIS-spektrofotometer

669* Metodbeskrivning för ljusfältsmikroskopi av fibrer

698* Metodbeskrivning för fluorescensmikroskopi av fibrer

670* Metodbeskrivning för polarisationsmikroskopi av fibrer

699* Metodbeskrivning för FTIR-spektrofotometrisk analys av fibrer

649 Metodbeskrivning för klassificering och jämförande undersökning av textila färgämnen med tunnskiktskromatografi, TLC


685 Metodbeskrivning för löslighetstest av fibrer


686 Metodbeskrivning för infärgningstest av vegetabiliska fibrer


687 Metodbeskrivning för vridtest av vegetabiliska fibrer


688 Metodbeskrivning för inaskning av vegetabiliska fibrer


689 Metodbeskrivning för analys av längd och bredd för elementarfibrer hos vegetabiliska fibrer


757* Metodbeskrivning för mikrospektrofotometri av fibrer


708 Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med titandioxid


671* Metodbeskrivning för FTIR-spektrofotometrisk analys


721 Metodbeskrivning för rengöring av kulor


722 Metodbeskrivning för volymberäkning


775* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med pulverteknik


663* Metodbeskrivning för gaskromatografisk/masspektrometrisk analys av försvarssprayer och tårretande substanser på kläder


641 Metodbeskrivning för analys av färgämnen med HPLC 


679* Metodbeskrivning för analys med mikrotermisk desorption i kombination med GC-MS


672* Metodbeskrivning för infärgning av CNA-behandlade fingeravtryck med Basic Red 28 (BR 28)


776* Metodbeskrivning för fingeravtrycksframkallning med Acid Yellow 7 (AY7)


675 Metodbeskrivning för tvärsnitt av textilfibrer


760 Metodbeskrivning för undersökning angående självuppvärmande förmåga hos flytande och fasta material

723 Metodbeskrivning för analys av oorganiska anjoner och perklorat med vätskekromatografi och indirekt UV detektion


724 Metodbeskrivning för framställning av stamlösning


725 Metodbeskrivning för framställning av simulatorlösning


726 Metodbeskrivning för temperaturkalibrering av våtgassimulator Guth LA34C


731* Metodbeskrivning för kontroll av etanolhalt i simulatorlösning med Evidenzer


732* Metodbeskrivning för kontroll av etanolhalt i simulatorlösning med referensinstrument


733* Metodbeskrivning för kontroll av Evidenzer avseende precision, linjäritet och stabilitet


734* Metodbeskrivning för kalibrering av Evidezer Classic


690 Metodbeskrivning för läkemedelsintag och beräkning av alkoholintag vid alkoholutandningsprov


781 Metodbeskrivning för munalkohol och störande ämnen vid alkoholutandningsprov


691 Metodbeskrivning för instrumenttekniska frågor och beräkningar på provdata vid alkoholutandningsprov


692 Metodbeskrivning för udda ärenden vid alkoholutandningsprov


762 Metodbeskrivning för testning av stabilitet och störande ämnen, Evidenzer Mobile


763 Metodbeskrivning för klimattestning av Evidenzer Mobile


764 Metodbeskrivning för kalibrering av Evidenzer Mobile