Alkoholutandningsprov, metoder och standardförfaranden

Metodbeskrivningar och standardförfaranden som NFC använder vid forensiska undersökningar inom alkoholutandningsprov.

Metodbeskrivningar och standardförfaranden för Alkoholutandningsprov under perioden 2013-11-11 till och med 2016-05-29  

Metodbeskrivningar och standardförfaranden för Alkoholutandningsprov före 2013-11-11.

Gällande standardförfaranden

*Ackrediterad standardförfarande

Standardförfarande för processkontroll av data i centrala databasen för alkoholutandningsprov

822 Standardförfarande för processkontroll av data i centrala databasen för alkoholutandningsprov

 

861* Standardförfarande för årlig kontroll och kalibrering av Evidenzer Classic

 

867 Standardförfarande för ifrågasatta alkoholutandningsprov

 

874* Standardförfarande för framställning och kontroll av etanollösningar

 

881 Standardförfarande för kontroll och kalibrering av Evidenzer Mobile

 

Gällande Metodbeskrivningar

 

*Ackrediterad metodbeskrivning

 

724 Metodbeskrivning för framställning av stamlösning

 

725 Metodbeskrivning för framställning av simulatorlösning

 

726 Metodbeskrivning för temperaturkalibrering av våtgassimulator Guth LA34C

 

731* Metodbeskrivning för kontroll av etanolhalt i simulatorlösning med Evidenzer

 

732* Metodbeskrivning för kontroll av etanolhalt i simulatorlösning med referensinstrument

 

733* Metodbeskrivning för kontroll av Evidenzer avseende precision, linjäritet och stabilitet

 

734* Metodbeskrivning för kalibrering av Evidenzer Classic

 

690 Metodbeskrivning för läkemedelsintag och beräkning av alkoholintag vid alkoholutandningsprov       

                 

781 Metodbeskrivning för munalkohol och störande ämnen vid alkoholutandningsprov

 

691 Metodbeskrivning för instrumenttekniska frågor och beräkningar på provdata vid alkoholutandningsprov          

   

692 Metodbeskrivning för udda ärenden vid alkoholutandningsprov  

                            

762 Metodbeskrivning för testning av stabilitet och störande ämnen, Evidenzer Mobile

 

763 Metodbeskrivning för klimattestning av Evidenzer Mobile

                 

764 Metodbeskrivning för kalibrering av Evidenzer Mobile