Årsberättelser - nfc.polisen.se

Årsberättelser

Swedish National Forensic Centre 2015/2016

En sammanfattning av de två första åren med Nationellt forensiskt centrum. Engelskspråkig.

 Annual report Swedish National Forensic Centre (pdf)

 

 

Årsberättelse 2014

SKL:s årsberättelse

Årsberättelse 2014 är ett avslut för Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL och en
start för Nationellt forensiskt centrum - NFC.

Årsberättelse för SKL 2014