Årsberättelse

SKL:s årsberättelseÅrsberättelse 2014 är ett avslut för Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL och en
start för Nationellt forensiskt centrum - NFC.

Årsberättelse för SKL 2014