Årsberättelser

Swedish National Forensic Centre 2017

Engelskspråkig sammanfattning av verksamheten 2017.  

 

Annual report 2017 Swedish National Forensic Centre (nedladdningsbar pdf)

 

Swedish National Forensic Centre 2015/2016

En sammanfattning av de två första åren med Nationellt forensiskt centrum. Engelskspråkig.

 Annual report Swedish National Forensic Centre (nedladdningsbar pdf)

 

 

Årsberättelse 2014

SKL:s årsberättelse

Årsberättelse 2014 är ett avslut för Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL och en
start för Nationellt forensiskt centrum - NFC.

Årsberättelse för SKL 2014