Faktablad

Här hittar du artiklar och faktablad.

Dokument om dna
Faktablad om hur en dna-analys går till, provtagningsinstruktioner och beskrivning av lagar kring dna-registren.

Råd vid kameraövervakning
Råd och riktlinjer för kameraövervakning. Du kan också ladda ner NFC:s provtavla och en checklista för dig som har utsatts för brott.

The fantastic life of Harry Söderman
Berättelsen om NFC:s förste föreståndare Harry Söderman, även kallad Revolver-Harry.

Harry Södermans fantastiska liv
En översättning av The fantastic life of Harry Söderman.