Faktablad

Här hittar du artiklar och faktablad.

Kriminalteknik.nu
Artiklar om den forensiska verksamheten inom Polismyndigheten.

Dokument om dna
Faktablad om hur en dna-analys går till, provtagningsinstruktioner och beskrivning av lagar kring dna-registren.

NFC:s Dokumentsäkerhetskrav
Information till kortutgivare, kortproducenter och kortproducenter av (körkort, ID-kort, pass, etc.). 

Råd vid kameraövervakning
Råd och riktlinjer för kameraövervakning. Du kan också ladda ner NFC:s provtavla och en checklista för dig som har utsatts för brott.

The fantastic life of Harry Söderman
Berättelsen om NFC:s förste föreståndare Harry Söderman, även kallad Revolver-Harry.

Harry Södermans fantastiska liv
En översättning av The fantastic life of Harry Söderman.