Dokument om dna

Faktablad på svenska

Faktablad – Rutiner för dna-undersökningar

Faktablad – Undersökningar av biologiska spår och dna

Faktablad – Riktlinjer för LCN

Faktablad - Riktlinjer för tolkning av dna-jämförelser

Faktablad – Dna-registrering och gallring  

Faktablad – Träffrapportinformation

Faktablad – Internationella sökningar dna

Faktablad – Dna, oklara ID i registren

Faktablad – Elimineringsdatabasen (EDB)

Faktablad – Dna och begreppet nära släktskap

Faktablad – Jämförelseprov för typbestämning av DNA 

Documents in English

Fact sheet – Database information

Fact sheet – Guidelines

Fact sheet – Match report information

 

Statistik

Dna-registerstatistik
Aktuell dna-statistik för de olika registren.

Dna-statistik årsbasis

 

Mer om dna

Så går en dna-analys till
Beskrivande text om hur en dna-analys av ett spår från en brottsplats går till. Särtryck ur tidningen Kriminalteknik 1-2005.

Salivprov för dna - grafik
Grafik som i ord och bild beskriver hur en dna-analys av ett salivprov för dna(FTA) går till. 

Information om dna-registrering
Information om dna-registrering till dig som har lämnat ett dna-prov.