Dokument om dna

Faktablad på svenska

Dna-rutiner

Faktablad – Dna elimineringsdatabas

Faktablad – Dna internationella sökningar

Faktablad – oklara identiteter i registren

Faktablad – Dna träffrapportinformation

Faktablad – Dna-registerlagstiftning registrering och gallring

Faktablad – Nära släktskap

Faktablad – Personprov för typbestämning av dna

Faktablad – Rutiner för LCN

Faktablad – Undersökningar av biologiska spår och dna

Faktablad – Familjesökning av brottsplatsspår

Informationsblad – Dna på patroner, hylsor, kulor

Informationsblad – Dna på vapen 

 

Documents in English

Fact sheet – Database information

Fact sheet – Guidelines

Fact sheet – Match report information

 

Statistik

Dna-registerstatistik
Aktuell dna-statistik för de olika registren.

Dna-statistik årsbasis

 

Mer om dna

Så går en dna-analys till
Beskrivande text om hur en dna-analys av ett spår från en brottsplats går till. Särtryck ur tidningen Kriminalteknik 1-2005.

Salivprov för dna - grafik
Grafik som i ord och bild beskriver hur en dna-analys av ett salivprov för dna(FTA) går till. 

Information om dna-registrering
Information om dna-registrering till dig som har lämnat ett dna-prov.