Jobba på NFC

Välkommen till NFC:s jobb- och karriärsidor. Här hittar du information om hur det är att arbeta på NFC och Polismyndigheten samt våra olika yrkesroller. Här kan du också se vilka lediga tjänster vi har just nu.

  • Dna undersökning NFC
  • Undersökning på droganalyssektionen
1/2

På Nationellt forensiskt centrum, NFC, på Polismyndigheten arbetar specialister inom olika ämnesområden med att genomföra forensiska undersökningar av bevismaterial från brottmål och att utveckla nya metoder och verktyg för brottsbekämpning. NFC har medarbetare med specialistområden inom till exempel fingeravtryck, dna, miljöbrott, narkotika, förfalskade dokument, it eller vapen.

På NFC blir spektakulära brottfall nedbantade till konkreta frågor: Vilket ämne är det? Kommer färgflagorna från den här bilen? Är blodet på kniven från den här personen? Kan kulorna ha kommit från det beslagtagna vapnet? Och så vidare. 

De senaste åren har antalet ärenden som kommer till NFC ökat kraftigt, samtidigt som ärendena generellt blir mer och mer komplexa.

Välkommen till Nationellt forensiskt centrum!

Utbildning

Många medarbetare på NFC har akademisk bakgrund, på grundnivå eller avancerad nivå. Alla nyanställda på NFC genomgår en intern utbildning som är anpassad för respektive medarbetares tjänst.