"Vi är något på spåren"

Den tekniska bevisningen blir allt viktigare i brottsutredningar. För att ge möjlighet till effektiva och rättsäkra utredningar ställs höga krav på polisens kriminaltekniker. I december examineras ett tjugotal nya kriminaltekniker på polisens utbildning.

 • Kriminalteknisk grundutbildning_
  Kriminalteknisk grundutbildning. Bild: Viktor Högberg/Polisen
 • Kriminalteknisk grundutbildning1
  Kriminalteknisk grundutbildning. Bild: Viktor Högberg/Polisen
 • Kriminalteknisk grundutbildning
  Kriminalteknisk grundutbildning. Bild: Viktor Högberg/Polisen
 • Kriminalteknisk grundutbildning7
  Bild: Jason Mellström/NFC
 • Kriminalteknisk grundutbildning6
  Kriminalteknisk grundutbildning. Bild: Viktor Högberg/Polisen
 • Kriminalteknisk grundutbildning5
  Kriminalteknisk grundutbildning. Bild: Viktor Högberg/Polisen
 • Kriminalteknisk grundutbildning4
  Kriminalteknisk grundutbildning. Bild: Viktor Högberg/Polisen
 • Kriminalteknisk grundutbildning3
  Kriminalteknisk grundutbildning. Bild: Viktor Högberg/Polisen
 • Kriminalteknisk grundutbildning2
  Kriminalteknisk grundutbildning. Bild: Viktor Högberg/Polisen
1/9

Det smetas blod på väggarna i godsmottagningen. Vita iögonfallande overaller med huva, skoöverdrag, andningsmask och skyddsglasögon. Blodet på väggarna tvättas bort och lamporna släcks. Det sprayas. Och så framträder det intensiva, blåa ljuset som visar blodfläckarna.

Det är en helt vanlig dag på grundutbildningen för blivande kriminaltekniker. När tidningen Kriminalteknik besöker utbildningen står blodbildsanalys och synliggörande av möjliga blodspår med luminollösning på programmet.

– Det är den sista utvägen för att synliggöra blod om man inte kan hitta blodspår på något annat sätt på en brottsplats. En kemisk reaktion gör att ett blått ljus framträder på ytor där det kan ha varit blod, om det till exempel har städats bort, säger Anders Nilsson, en av forensikerna som utbildar under delar av kursen.

Ger intensivt ljussken

Det är stort engagemang och mycket glädje när den första av de två utbildningsgrupperna övar i par. De smetar in färskt blod på kakel, textil och andra material för att sedan vätta av och spraya.

– Vi är något på spåren tror jag. Här har det hänt något, utropar en av kursdeltagarna skämtsamt när det effektfulla skenet framträder.

Den luminollösning som kriminaltekniker vanligtvis använder kallas Bluestar och är ursprungligen i tablettform. Tabletterna löses upp i destillerat vatten, skakas om och är sedan redo att användas. Efter att lösningen kommit i kontakt med blod lyser det starkt i ungefär fem sekunder innan det mattas av.

– Det är väldigt intressant att man kan se blodspåren tydligt utomhus i jord, gräs eller inomhus i städade utrymmen, säger Hanna Berg, blivande kriminaltekniker som till vardags arbetar på den forensiska sektionen i Kalmar.

Har bakgrund som poliser

Under det gångna kalenderåret har kursdeltagarna, som alla har en bakgrund som poliser, genomgått utbildningen som utgörs av 18 schemalagda veckor, huvudsakligen i Linköping. Den övriga tiden arbetar kursdeltagarna praktiskt på polisområdenas forensiska sektioner.

– Det har varit en väldigt givande utbildning, både praktiska och teoretiska moment med bra upplägg och engagerade lärare som är specialister inom sina olika områden, säger Hanna Berg.

Har redan anställning

För att få påbörja utbildningen till kriminaltekniker krävs att personen redan har fått en anställning på en av Polismyndighetens forensiska sektioner för att efter godkänd utbildning arbeta som kriminaltekniker. Några har dessutom erfarenhet från arbete som lokala brottsplatsundersökare och har redan tränat på vissa av de moment som ingår i utbildningen, till exempel brottsplatsundersökningar efter inbrott.

– Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag tyckt att kriminalteknik har varit intressant. Jag har alltid haft kriminalteknikyrket i bakhuvudet och när jag har kommit i kontakt med kriminaltekniker har intresset bara fortsatt att byggas upp, säger Amalia Ullman på den forensiska sektionen i Stockholm.

"Lång resa framför oss"

NFC ansvarar för utbildningen som helhet och medarbetare från olika verksamhetsområden genomför olika delmoment, som forensiska undersökningar, kvalitetsarbete, platsundersökningar med mera. Förutom personal från NFC deltar bland annat erfarna kriminaltekniker. Under ett av utbildningens sista moment ska eleverna delta i en fiktiv rättegång och återge resultatet från sina undersökningar. När de godkänns på kursen i december kan de titulera sig kriminaltekniker.

– Men även efter utbildningen kommer vi förstås att fortsätta lära oss mycket. Det är inspirerande att följa skickliga kriminaltekniker med lång erfarenhet, säger Amalia Ullman.

Text: Viktor Högberg

Texten publicerades i tidningen Kriminalteknik, nummer 3 år 2017.

Fakta: Kriminalteknisk grundutbildning

Vad? Vidareutbildning för personal inom Polismyndigheten.

Ansvarig utbildningssamordnare: NFC.

Krav inför utbildningen: Deltagarna måste ha en anställning vid en forensisk sektion för att efter godkänd utbildning ha funktionen kriminaltekniker. Deltagarna, som nästan alltid är utbildade poliser, ska ha erfarenhet av utredningsarbete i förundersökningar i brottmål och ha genomfört särskild upplärningsplan före kursstart.

Examination: Kunskapsprov samt specialarbete.

Tid: Utbildningen genomförs under ett kalenderår, cirka 21 studieveckor.

Antal deltagare: Från och med 2018 kan utbildningen ta emot maximalt 24 deltagare per år. Tidigare har det varit max 20 per år.