JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Äkthetsundersökning av video

Är du intresserad av att kartlägga, implementera och utveckla metoder för äkthetsundersökning av video? Kontakta då oss för att diskutera exjobbsmöjligheter inom området.

  • Hur kan metoder för äkthetsundersökning av stillbilder anpassas till video?
  • Hur kan egenskaper såsom tidskontinuitet i video utnyttjas för att förbättra resultatet?
  • Vilka praktiska problem, såsom identifiering av klipp, måste lösas för att metoden skall fungera?

Vid äkthetsundersökning av stillbilder finns sedan tidigare vedertagna metoder för att upptäcka avvikelser som tyder på att bildinnehåll manipulerats. För video är metoderna för äkthetsundersökning inte lika etablerade. Eftersom video utgör en allt större del av undersökta mediafiler är det viktigt att utveckla och validera även dessa metoder.

Är du intresserad av att kartlägga, implementera och utveckla metoder för äkthetsundersökning av video? Kontakta då oss för att diskutera exjobbsmöjligheter inom området.

Relevanta förkunskaper: Grundutbildning inom signal- och bildbehandling, bild- och videokodning, statistik

Tid: VT/HT 2019

Kontakt: klas.brorsson@polisen.se

Referensnummer: Ange även ref. nr 061.295/2017 i mailets ärendemening

Till toppen