Bioinformatik för nästa generations forensiska DNA-analys

Är du intresserad av att analysera stora mängder data och programmera? Låter spännande att undersöka forensiska markörer och ta fram verktyg för att analysera sekvensdata? I så fall kan du vara rätt person för ett utmanande examensarbete vid NFC.

Examensarbete: Bioinformatik för nästa generations forensiska DNA-analys

Bild: Mostphotos

På Biologisektionen pågår forskning och utveckling inom flera områden där MPS-baserad analys utgör kärnan. Dessa projekt syftar till att använda den nya generationens sekvenseringsteknik till att ta fram bättre metoder för att lösa brott. Nu planerar vi att dra igång ett eller flera examensarbeten med inriktning bioinformatik kopplat till forensisk DNA-analys. Basen är analys av forensiska markörer med amplikon-sekvensering.

Om du är du intresserad av att göra examensarbete inom detta område så är du välkommen att kontakta oss. Vi tar endast emot examensarbetare för minst 30 hp, och ser gärna att man kan göra 45 hp eller 60 hp projekt. Examensarbetet kan påbörjas under höstterminen 2020 eller vårterminen 2021.

Examensarbetet ligger inom det bioinformatiska fältet med fokus på dataanalys, programmering och sammanställning av resultat. Inget laborativt arbete ingår.

Placering i Linköping och säkerhetsklassning.

 Relevant litteratur

  • Liu, Y.-Y. and S. Harbison (2018). "A review of bioinformatic methods for forensic DNA analyses." Forensic Science International: Genetics 33: 117-128.
  • Alonso, A., et al. (2018). "Current state-of-art of STR sequencing in forensic genetics." Electrophoresis 39(21): 2655-2668.

 Relevanta förkunskaper

Pågående master-utbildning inom molekylärbiologi, bioinformatik, programmering eller liknande. Gärna erfarenhet av Python eller motsvarande programspråk. 

Kontakt

Kontakta Johannes Hedman för mer information om examensarbetet.