DC-offsetmodeller av ljudinspelande utrustning

Är du intresserad av att testa och utvärdera möjligheten till att skapa en DC-offsetmodell för inspelande ljudutrustning som sedan kan användas i äkthetsundersökningar av ljudinspelningar.

Arbetsuppgifter 

Målet med examensarbetet är att testa och utvärdera möjligheten till att skapa en DC-offsetmodell för inspelande ljudutrustning som sedan kan användas i äkthetsundersökningar av ljudinspelningar.

Arbetet består av att identifiera flera möjliga statistiska modeller som beskriver den inspelande utrustningens DC-offset under flera olika inspelningsförhållanden som exempelvis tystnad, tal i tyst miljö eller i bullrig miljö. Därefter ska dessa modeller utvärderas för att hitta den eller de bästa beskrivande modellerna av DC-offseten. Arbetet kommer att kräva framställning av signaler under olika förhållanden, utvärdering och implementation av modellerna i Matlab-kod.

Förkunskaper

Vi söker dig som går civilingenjörsprogram med inriktning mot signalbehandling. Programmeringskunskaper i Matlab eller motsvarande språk är önskvärda.

Är du intresserad kontakta då oss för att diskutera exjobbsmöjligheter inom området. 

Kontakt: admir.dervisic@polisen.se