Statistiska modeller för detektion av video

Är du intresserad av att bidra till utvecklingen av nya metoder för robust detektion av video? Kontakta då oss för att diskutera exjobbsmöjligheter inom området.

  • Hur kan statistiska modeller och maskininlärning användas för att identifiera videofiler i lagringsmedia?
  • Hur generell kan en modell för videofiler göras?
  • Hur kan begränsade referensdata användas för att anpassa en existerande modell?

Vid återskapande av videodata från lagringsmedia används ofta en kombination av filsystemsinformation, filstruktur och dataegenskaper. I fall då filsystemsinformation och/eller filstrukturer skadats eller raderats måste videodata identifieras enbart från filinnehåll. Denna identifiering måste vara både specifik för typen av data som eftersöks och robust mot exempelvis fragmenterade och delvis överskrivna data. I fall då inspelningsutrustningen som genererat eftersökta data är tillgänglig är det också önskvärt att kunna använda referensinspelningar för att anpassa/förbättra en existerande modell.

Är du intresserad av att bidra till utvecklingen av nya metoder för robust detektion av video? Kontakta då oss för att diskutera exjobbsmöjligheter inom området.

Relevanta förkunskaper: Grundutbildning inom bild- och videokodning, statistik, maskininlärning.

Kontakt: klas.brorsson@polisen.se

Referensnummer: Ange även ref. nr 061.295/2017 i mailets ärendemening

Till toppen