Studenter utvecklade VR-program för NFC

Studenter från Linköpings universitet har utvecklat en programvara som kan användas för att visualisera brottsplatser i VR. "Det här skulle kunna ge utredare tillgång till information på ett nytt sätt", säger studenten Måns Lögdlund.

  • Visualisering av skjutning på brottsplats.
    Studenter har utvecklat en programvara som i framtiden skulle kunna användas för att visualisera en brottsplats i VR. Bild: NFC
  • Två personer som står framför en dator och visar VR-utrustningen.
    Oscar Komulainen, till vänster, och Måns Lögdlund har utvecklat programvaran. Bild: Viktor Högberg
1/2

Efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm tog NFC fram en 3D-modell för att visualisera lastbilens framfart. Materialet fick stor uppmärksamhet och var det första i sitt slag som visades i en svensk domstol. Sedan dess har arbetet med brottsplatsdokumentation utvecklats ytterligare och man har bidragit i flera brottsutredningar.

Data från flera olika brottsplatser har samlats in av NFC:s grupp för brottsplatsdokumentation och sedan visualiserats som bilder och filmer åt olika uppdragsgivare.

Brottsplats i VR

Under året har också en ny programvara utvecklats av civilingenjörsstudenterna Måns Lögdlund och Oscar Komulainen, som under vårterminen gjorde sitt examensarbete på NFC och därefter fortsatte utveckla programvaran under ett sommarvikariat. Programvaran skulle i framtiden kunna användas för att visualisera de brottsplatser som har dokumenterats i 3D. Den skulle också kunna användas som utbildningsverktyg på polisutbildningen och ge studenter möjlighet att öva på riktiga brottsplatser, virtuellt.

– Vi har utvecklat ett program som utredare skulle kunna använda för att visualisera en brottsplats i virtuell verklighet med VR-glasögon. Utredaren kan få mängder av information direkt i VR-glasögonen. Det ger en helt annan känsla och uppfattning av en plats än vad till exempel ett fotografi eller videoklipp kan göra, säger Måns Lögdlund.

Finns i beta-version

Programmet finns nu i en beta-version som kan användas för att visa olika intressenter de möjligheter som finns med VR-tekniken. Tekniken ger möjlighet att uppleva en plats genom att gå in i den virtuella miljön, gå omkring i den och få en naturlig uppfattning om storlek och avstånd. Det finns dock ingen konkret plan för när och hur verktyget skulle kunna lanseras i utredningsverksamheten.

– Det här är en väldigt bra grund för fortsatt utveckling. Examensarbetet har verkligen överträffat alla förväntningar. Det som ligger framför oss nu är att utvärdera verktyget och hitta konkreta scenarion för fortsatt utveckling, säger Philip Engström, chef för gruppen sensorteknik på NFC.

Programvaran är utvecklad på en plattform som huvudsakligen används för datorspel. – Vi har använt en spelmotor som på senare år har blivit allt vanligare även för andra typer av visualiseringar, till exempel för arkitektur. Men den passar bra även för det här ändamålet, säger Oscar Komulainen.

Hyllas internationellt

Som utgångspunkt för arbetet användes ett tidigare examensarbete där studenten hade undersökt vad för typ av programvara som skulle kunna tillföra viktig information till en utredning.I juni visades programvaran upp för spelentusiaster på Dreamhack i Jönköping och i augusti uppmärksammades examensarbetet på ENFSI:s 4konferens i franska Lyon. Representanter från Europas ledande forensiska laboratorier inom it-området, främst från Holland och Schweiz, hyllade programvaran.

– De var väldigt imponerade och sa att de skulle försöka kopiera funktionaliteten, säger Philip Engström.

"Bra plats för exjobb"

Philip Engström menar att examensarbetet är ett bra exempel på hur näringsliv och universitet kan samverka för att utveckla polisens verktyg och ge studenterna väldigt värdefull erfarenhet inför framtida yrkesliv. Måns Lögdlund håller med:

– NFC har varit en bra plats att göra sitt examensarbete på. Vi har känt oss välkomna från dag ett och fått stöttning genom hela projektet. Det är roligt att kunna tillföra något som verkligen skulle kunna användas och på sikt kunna bidra till att fler brott blir lösta. Det har varit väldigt spännande att vara på polisen, säger Måns.

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete på NFC? Vi söker regelbundet nya exjobbare inom området informationsteknik. Läs mer om examensarbete på NFC.

Text: Viktor Högberg

Artikeln publicerades i tidningen Kriminalteknik, nummer 3 år 2018.