JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Jobba inom polisen

Nationellt forensiskt centrum är en nationell avdelning inom Polismyndigheten.

Cirka 20 000 av medarbetarna inom polisväsendet är poliser. Övriga medarbetare har annan kompetens och arbetar bland annat med utredningar, övergripande verksamhetsfrågor, personalutveckling, juridik, ekonomi och it.

Lediga jobb

Vill du arbeta inom polisen? Sök bland våra lediga tjänster

Polisens värdegrund

Polisens värdegrund tydliggör för oss själva och omvärlden vad vi står för och hur vi agerar i olika situationer. Värdegrunden är en utgångspunkt för att bygga, utveckla eller förändra organisationens riktning, varumärke och kultur.

Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Uppdraget styr vad vi ska göra, medan värdegrunden vägleder oss i hur vi ska utföra uppdraget och utveckla verksamheten.

Vi genomför vårt uppdrag professionellt och skapar förtroende genom att vara:

  • Engagerade – med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde.
  • Effektiva – för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling.
  • Tillgängliga – för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande.

Kompetensförsörjning viktigt

Kompetensförsörjningen inom polisen fokuserar både kärnverksamheten och gemensam verksamhet. Kortfattat så handlar kompetensförsörjning om att ha rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt. För att det ska fungera arbetar polisen ständigt med att attrahera, rekrytera, utveckla och avveckla kompetens på ett så genomtänkt och effektivt sätt som möjligt.

Arbetsmiljöfrågor är ett viktigt område

Inom ramen för kompetensförsörjning arbetar polisen också med arbetsmiljöfrågor, både nationellt och lokalt. Arbetet är i stora delar förebyggande och polisen strävar ständigt efter att öka hälsan och välmåendet bland medarbetarna. Ett annat viktigt område inom arbetsmiljön är att stötta medarbetare som i sitt arbete varit utsatta för våld eller hot.

Likabehandling ska vara en naturlig del av verksamheten

Polisen jobbar också med att göra likabehandling till en naturlig del av verksamheten. Polisen ska spegla samhället och ta tillvara på den kompetens som mångfald tillför.

Till toppen