Forensiker

Forensikern arbetar med ärendehandläggning inom sitt ämnesområde och har även ansvar för utvecklingsarbetet.

Det ingår många kontakter med uppdragsgivare för att bedöma vilka spår som ska undersökas och vilka analyser som ska göras.

Den som vill bli forensiker och arbeta på NFC med analyser och undersökningar i främst laboratoriemiljö bör ha en akademisk grundutbildning inom sitt arbetsområde. Forensikern har vanligtvis en grundutbildning inom it, kemi eller biologi, men det finns även andra utbildningar representerade på NFC. Här finns exempelvis kemister, biologer, biomedicinska analytiker, civilingenjörer, fonetiker, vapenexperter, brandexperter och it-experter för att nämna några.

Det tar ungefär två år för en ny medarbetare med akademisk utbildning att bli forensiker på NFC. Större delen av denna tid ägnas åt ämnesspecifik utbildning.