Forensiker inom dokument

Som dokumentundersökare på NFC gäller det att ha känsla för detaljer. Små, små skillnader kan vara avgörande för utgången av ett rättsfall. – Det är som att lösa gåtor. Ibland står det och faller med våra resultat, säger Mikael Nitfjäll.

 • Mikael Nitfjäll är dokumentundersökare på NFC.
  Mikael Nitfjäll är dokumentundersökare på NFC. Bild: Maria Åsen/NFC
 • En undersökning med lupp.
  Ibland undersöks materialet med lupp, ibland krävs högupplösta mikroskop. Bild: Maria Åsen/NFC
 • Undersökning av misstänkt CBRN-kontaminerat material.
  Undersökning av misstänkt CBRN-kontaminerat material. Bild: Maria Åsen, NFC
 • Dokumentundersökare undersöker ett pass.
  Mikael Nitfjäll är dokumentundersökare på NFC och undersöker olika typer av handlingar, till exempel pass. Bild: Maria Åsen/NFC
 • Material som kan användas vid en undersökning av dokument.
  Bild: Maria Åsen/NFC
 • Mikael Nitfjäll är dokumentundersökare på NFC.
  Mikael Nitfjäll är dokumentundersökare på NFC. Bild: Maria Åsen/NFC
 • Handskriven lapp med hotfullt meddelande.
  Handskrivna meddelanden kan ibland undersökas av NFC:s dokumentundersökare. Bild: Maria Åsen/NFC
 • Dokumentundersökare på NFC.
  Bild: Maria Åsen/NFC
 • Dokumentundersökare
  Bild: Maria Åsen/NFC
1/9

Finns det någon dold skrift? Äkta eller inte? Det är exempel på frågor som Mikael Nitfjäll och hans kollegor i dokumentanalysgruppen på NFC ofta ställs inför. Med olika typer av utrustning och ett uppmärksamt öga görs ungefär 1 700 dokumentundersökningar varje år, allt ifrån pass och id-handlingar till sedlar, avtal och hotbrev.

När Mikael Nitfjäll påbörjade utbildningen Grafisk teknologi i Borlänge såg han en framtid inom tryckeribranschen. Efter en uppmaning från en lärare blev det ändå en jobbansökan till Nationellt forensiskt centrum, som då gick under namnet SKL. Han fick jobbet och tio år senare arbetar han fortfarande som dokumentundersökare.

– Det är riktigt roligt att jobba på NFC. Man gör skillnad, det är varierande och spännande. Dessutom är det en väldigt bra arbetsgivare, säger Mikael Nitfjäll.

Interna utbildningar på NFC

Mikael är forensiker och arbetar främst med urkundstekniska ämnesområden som till exempel persondokument. Andra forensiker i dokumentanalysgruppen undersöker sedlar och gör jämförande handstilsundersökningar.

Det finns ingen specifik utbildning för den som vill bli dokumentundersökare.En examen från en utbildning på masternivå och en välutvecklad förmåga för att se detaljer krävs för att uppfylla kvalificeringskraven för en anställning. Det är sedan genom interna utbildningar på NFC och genom att praktiskt arbeta i nära samarbete med erfarna kollegor som expertkunskaperna växer fram. Efter några år på NFC har den nyanställde gått från att vara C-handläggare till attbli färdigutbildad forensiker.

– En av de största utmaningarna i jobbet är att alltid se till att det är samma kvalitet på alla undersökningar, oavsett om det är den första eller 31:a, säger Mikael.

Snabbfil för vissa ärenden

Dokumentundersökarna på NFC arbetar alltid i par när nytt material packas upp. Efter en snabbkontroll, för att se att materialet stämmer överens med vad uppdragsgivaren har beskrivit, registreras ärendet. Mindre ärenden undersöks redan samma dag som de kommer in i en så kallad snabbfil, precis som ärenden där någon är häktad eller om ärendet gäller ett misstänkt ungdomsbrott. Andra ärenden placeras i kö och undersöks successivt. Allt material undersöks av två olika personer som väger samman sina bedömningar och därefter görs ett utlåtande.

Mycket referensmaterial

För att genomföra sitt arbete har dokumentundersökarna flera olika tekniker och instrument att tillgå samt tillgång till mängder av referensmaterial och information.

– Ibland räcker det med att sitta vid skrivbordet och undersöka med lupp. Ibland använder vi högupplösta mikroskop, UV- och IR-lampor, ljuslådor eller kameror med olika typer av filter.

"De sneglar på vårt arbete"

NFC:s forensiker inom dokumentanalys deltar regelbundet i olika brottsförebyggande utvecklingsprojekt kring säkerhet i person- och värdedokument i Sverige och internationellt. Mikael och hans kollegor har bland annat varit med och kravställt dokumentsäkerheten för de pass som vi har i Sverige i dag. Många anser att det svenska passet är ett av de bästa i världen, enligt Mikael.

– Andra länder sneglar på våra svenska pass för att se hur vi har gjort när de står inför liknande processer. Det kommer hela tiden nya typer av dokumentsäkringar på marknaden. Det är i dag ovanligt med förfalskade svenska pass, nu är problemet snarare att man får ett äkta pass på falska grunder genom till exempel look-a-likes, säger Mikael Nitfjäll.

Text: Viktor Högberg

Texten publicerades i tidningen Kriminalteknik, nummer 2 år 2017.