Forensiker inom vapen

Ett litet märke kan vara avgörande i en brottsutredning. I det här fallet pratar vi om spår som efter noggranna undersökningar kan binda en kula eller en patronhylsa till ett specifikt vapen och, i förlängningen, till ett specifikt brott.

  • Som forensiker inom vapen på NFC jobbar Alexandra Ahrén exempelvis med provskjutningar av de vapen som undersöks.
    Som forensiker inom vapen på NFC jobbar Alexandra Ahrén exempelvis med provskjutningar av de vapen som undersöks. Bild: Jason Mellström, NFC
  • Vid skjuttillfället avsätts spår på kulan. Dessa spår undersöks i mikroskop på NFC.
    Vid skjuttillfället avsätts spår på kulan. Dessa spår undersöks i mikroskop på NFC.
  • Alexandra Ahrén, forensiker inom vapen på NFC.
    Alexandra Ahrén, forensiker inom vapen på NFC. Bild: Monica Bergström, KA-Öst.
1/3

NFC utför vapenundersökningar på flera olika platser i landet. På alla NFC:s verksamhetsorter – Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping – provskjuts vapen men när det kommer till att analysera de spår som hittas på kulor och patronhylsor så görs det arbetet bara i Linköping. Här arbetar i dagsläget ett tiotal forensiker och en av dessa är Alexandra Ahrén.

Varje dag arbetar hon med att analysera det material som skickats in från utredare någonstans i landet.

– Alla kulor och patronhylsor som hittas efter skottlossningar skickas hit. Alla vapen som tas i beslag provskjuts och oavsett om det provskjuts hos oss i Linköping eller någon annanstans i Sverige så skickas provskjutnings-materialet till oss för registrering, säger Alexandra Ahrén.

Unika spår

I Alexandras och hennes kollegors arbetsuppgifter ingår förutom att provskjuta vapen även att hitta, jämföra, registrera och analysera spår. Att se de unika spår som varje vapen avsätter på en kula eller en patronhylsa, jämföra dessa med det digra material som finns registrerat hos NFC och att analysera utfallet.

– När vi får in ett vapen som beslagtagits provskjuter vi alltid minst sex skott, två skott vardera med olika fabrikat eftersom spåren kan avsättas olika beroende på kulans och patronhylsans material. Ett vapen avsätter spår som är lika unika som fingeravtryck.

Insidan av vapnets pipa avsätter spår på kulan när den skjuts ut genom pipan.

– När ett skott avfyras avsätts spår på patronhylsan från flera olika delar av vapnet, till exempel tändstiftet. Här kan vi också hitta unika spår som binder patronhylsan till ett specifikt vapen, säger Alexandra Ahrén.

Finns det vapen ni tittar extra noga på?

– Ja, det finns vissa vapentyper som vi är extra intresserade av. Vi har till exempel inte hittat Palmevapnet ännu, säger Alexandra.

Ett ärendes gång

När ett vapen kommer in till NFC i Linköping för undersökning registreras det och sorteras efter till exempel kaliber så att de uppgifter som kommer fram kan jämföras med relevant material. Systemet som används är samma i en rad länder, till exempel Norge och Danmark, och man samarbetar kontinuerligt.

Därefter studeras materialet manuellt i mikroskop och om det blir en träff när materialet jämförs är det alltid två personer som gör en bedömning – allt för att NFC:s arbete ska vara så kvalitetssäkrat som möjligt. Om utfallet däremot blir negativt är det sällan mer än en forensiker som gör kontrollen.

Olika förutsättningar

Alexandra Ahrén förklarar att ärenden kan se mycket olika ut. I en del fall kommer väldigt mycket material in och eftersom forensikerna då bland annat ska fastställa om det är ett eller flera vapen som använts kan det ta mycket tid. Ibland kan det vara extremt fattigt med spår eller så kan materialet bestå av kulor i dåligt skick, som slagit emot något eller deformerats av andra orsaker.

– Vi ligger sist i kedjan, efter fingeravtrycks- och dna-undersökningar. Om det är bråttom i ett ärende kan vi ibland gå till biologisektionen och titta på vapnen. Det kan vara viktigt att utredarna tidigt får besked om att "ja, det är ett vapen och det faller under vapenlagen", då kan vi lämna det beskedet och sedan komplettera med spåranalys.

"Får inte vara skotträdd"

Vad behöver en person ha för egenskaper för att passa för det här jobbet?

– Du måsta ha sinne för detaljer, det är små detaljer som vi tittar på. Du behöver kanske inte ha erfarenhet av vapen tidig-are men ett intresse och en vilja att lära dig är ett minimum. Och du får såklart inte vara skotträdd, säger Alexandra.

De som arbetar som forensiker i vapengruppen har olika bakgrund. Alexandra Ahrén är utbildad högskoleingenjör med inriktningen medicinsk teknik och har liksom alla andra forensiker på NFC fått en intern utbildning.

– Jag kunde ingenting om vapen innan. Jag sökte mig hit för att det är en spännande arbetsplats och ett spännande och annorlunda jobb.

Fakta: Vapenundersökningar på NFC

NFC gör vapenundersökningar, med bland annat provskjutningar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Linköping. De forensiker som arbetar med spåranalys finns på NFC i Linköping. I dagsläget arbetar tio personer med spåranalys. Varje år hanterar vapengruppen i Linköping cirka 1 000 ärenden.