It-forensiker

Att arbeta med it-undersökningar vid NFC innebär att undersöka lagringsmedia, men också att utveckla nya metoder och verktyg för att förbättra analysarbetet.

  • En it-forensisk undersökning på NFC.
    Bild: Maria Åsén/NFC
  • Information från trasiga mobiltelefoner kan återskapas på NFC.
    Information från trasiga mobiltelefoner kan återskapas på NFC. Bild: Maria Åsén/NFC
1/2

Ofta handlar it-forensikerns arbete om att ta fram dold information från mobiltelefoner, skimmers och hårddiskar. Den tekniska utvecklingen sker i snabb takt och it-forensikern bistår polisen med undersökningar i udda och komplexa ärenden.

Behovet av it-forensiska undersökningar växer hela tiden och NFC satsar mycket på området. NFC är ett av de första europeiska laboratorierna och det första i Sverige med att ackrediteras för it-forensiska undersökningar av Sveriges ackrediteringsorgan Swedac.

- Det finns inget recept på hur en dataundersökning ska göras, utan det skiljer sig mycket från gång till gång och det mesta bygger på problemlösning, säger Johan Hultman, gruppchef på NFC.