Generalist

Vid stora, komplexa ärenden, ofta vid grövre brottslighet som mord, dråp eller rån, ansvarar en forensisk generalist för ärendet hos NFC.

Generalister tar hand om stora ärenden, ofta gäller det grövre brott med omfattande material och undersökningar. Generalister involveras i första hand när brottsrubriceringen är mord, dråp eller rån. Vid undersökning av material i samband med seriebrottslighet, eller där flera polisdistrikt är involverade, kan en generalist också involveras.

I de fall då generalister involveras i ett ärende är det ofta ett sådant brott att ärendet även uppmärksammas i media.

Generalisten har mycket kontakt både med handläggarna på laboratoriet och med uppdragsgivare.

Generalisterna vid NFC turas om att ha jour då de även kan nås utanför arbetstid.