Kriminaltekniker

En kriminaltekniker är en medarbetare inom Polismyndigheten som har vidareutbildat sig och arbetar med brottsplatsundersökningar, framför allt vid grova brott.

Kriminaltekniker och polishund bakom avspärrningsband.

Bild: Maria Åsén/NFC

Kriminaltekniker undersöker brottsplatser och säkrar forensiska spår. Arbetet bidrar till att besvara frågorna vad har hänt, hur, var, när och av vem i en brottsutredning. Läs om en kriminalteknikers arbete.

Så blir du kriminaltekniker

För att bli kriminaltekniker ska du genomgå en ettårig kriminalteknisk grundutbildning.

Vem kan bli antagen till utbildningen?

För att bli antagen till kriminalteknisk grundutbildning krävs att du har en anställning vid en regional forensisk sektion inom Polismyndigheten. Det är den enskilda forensiska sektionen som utifrån behov beslutar om ifall en medarbetare ska få genomgå kriminalteknisk grundutbildning.

Kursdeltagarna på kriminalteknisk grundutbildning ska ha erfarenhet av utredningsarbete i förundersökningar i brottmål och ha genomfört särskild upplärningsplan före kursstart.

Majoriteten av kursdeltagarna på kriminalteknisk grundutbildning har polisiär bakgrund. Utbildningen har även genomförts av kursdeltagare utan polisiär bakgrund och dessa medarbetare har då haft en bakgrund som exempelvis fotografer eller kemister.

Reportage från kriminalteknisk grundutbildning: "Vi är något på spåren".

Hur är utbildningen upplagd?

Den kriminaltekniska grundutbildningen genomförs under ett kalenderår, huvudsakligen i Linköping, för maximalt 24 kursdeltagare. Utbildningen omfattar cirka 21 studieveckor. För att bli godkänd ska kunskapsprov och ett specialarbete genomföras med godkänt resultat.

I utbildningen varvas teori med praktiska övningar. Innehållet är i huvudsak problembaserat med fokus på att ge kunskaper om, och färdigheter i att planera och genomföra brottsplatsundersökningar, dra slutsatser samt skriva protokoll.

Finns det kriminaltekniker på NFC?

De medarbetare inom Polismyndigheten som arbetar som kriminaltekniker med brottsplatsundersökningar är anställda på de regionala forensiska sektionerna – inte på NFC. Däremot finns det flera medarbetare på NFC som är utbildade poliser och kriminaltekniker och som nu arbetar med forensiska undersökningar i laboratorium.

Läs om olika yrkesroller inom forensisk verksamhet.

Bli polis

www.polisen.se/blipolis finns mer att läsa om vilka krav som ställs för att bli antagen till Polishögskolan.