Laborant

Laboranten använder vedertagna metoder inom respektive ämnesområde för att undersöka och analysera material i NFC:s ärenden.

För att arbeta som laborant på NFC krävs examen från en eftergymnasial utbildning. Det vanligaste bland laboranterna är en examen som biomedicinsk analytiker, alternativt en liknande utbildningsbakgrund inom kemi- eller biologiområdet.

Alla nyanställda på NFC genomgår ett internt utbildningsprogram som anpassas utifrån respektive funktion.

En laborant kan ha helhetsansvar för respektive ärende och följa materialen som ska undersökas. De gör inte alla undersökningar själva – men styr och samordnar processerna.

Ibland kan laboranten bli kallad att delta vid rättegångar för att förklara hur en undersökning inom ett visst ämnesområde går till, eller varför en viss undersökning har ansetts nödvändig. Det ingår i laborantens uppdrag att kunna redogöra för de undersökningar som har gjorts.