Spårsäkring

Spårsökning och spårsäkring är viktiga för att hantera spår och material på brottsplatser på ett korrekt sätt.

CBRN

Vid en misstänkt CBRN-händelse ansvarar NFC för den kriminaltekniska spårsäkringen.