Droganalys och alkohol

Vid NFC identifieras och analyseras olika typer av narkotika- och dopningsbeslag, liksom gifter och illegal alkohol för att ta reda på vilken den verksamma substansen är.

  • Fastställande av innehåll i narkotiska preparat.
    Fastställande av innehåll i narkotiska preparat. Bild: Lars Hedelin, Kommunikationsavdelningen
  • NFC identifierar minst en ny drog varje vecka.
    NFC identifierar minst en ny drog varje vecka. Bild: Maria Åsén, NFC
  • Blad och stjälkar från cannabis.
    Blad och stjälkar från cannabis. Bild: Marcus Andrae, NFC i Linköping.
1/3

En viktig del i arbetet med droganalyser är också att identifiera okända substanser. Det kan till exempel gälla så kallade designerdroger där strukturen i en narkotikaklassad drog har modifierats för att kringgå lagen.

NFC kalibrerar polisens portabla bevisinstrument för alkoholutandningsprov, PBA.

Droganalys

Material som misstänks innehålla ämnen som är klassade som narkotika, hälsofarlig vara eller dopningsmedel analyseras.

Vätskor, pulver och tabletter

Ett prov som består av pulver, tabletter, vätska, kapslar eller ampuller analyseras för att ta reda på om det innehåller narkotika, dopningspreparat eller läkemedel. I vissa ärenden görs haltbestämningar och för tabletter registreras yttre kännetecken.

Växtmaterial

Misstänkt cannabis eller cannabisharts undersöks makroskopiskt där det som är synligt för ögat studeras, och ibland mikroskopiskt. Ytterligare analys bekräftar identifikationen av cannabis. Halten av den aktiva substansen THC kan också bestämmas. I många fall går det att avgöra om preparaten kommer från samma tillverkare. Andra typer av narkotiska växtmaterial som undersöks och analyseras är opium, kat, svampar, kaktusar, fröer, bark och så kallad spice.

Alkohol

I analyser av alkohol avgörs till exempel om ett beslag innehåller hembränd sprit, kemiskt tillverkad sprit eller renaturerad teknisk sprit. Även undersökningar av mäsk utförs. En analys av aktivt kol kan ge besked om materialet har använts för sprittillverkning. Jämförande analyser utförs för att kunna svara på frågan om spriten kommer från samma tillverkningssats.

Internetdroger

Bland de olika droger som bjuds ut till försäljning via internet finns många preparat som innehåller ämnen som liknar narkotikaklassade substanser, men som på grund av en liten förändring i den kemiska strukturen ännu inte kan klassas som narkotika. När NFC får in prover som innehåller nya substanser undersöks de noga för att fastställa dess kemiska struktur. Data lämnas sedan vidare till Folkhälsomyndigheten som föreslår eventuell klassning som hälsofarlig vara eller narkotika.

Gift

Frågeställningarna kring gift kan vara mycket varierande och ibland krävs ett omfattande utvecklingsarbete för att kunna besvara en frågeställning. Det kan till exempel gälla att bestämma om material i ett ärende innehåller eller har tillsats en giftig eller narkotisk substans.