Drogbeslag – statistik per år

Antalet drogärenden har mer än fördubblats under en tioårsperiod. Under 2018 hanterade NFC närmare 50 000 ärenden.

 

Cirka 50 procent av materialen som undersöks avseende narkotika innehåller cannabis och ungefär 20 procent av materialen som undersöks är olika narkotiska läkemedel.

Fördelning av beslagtagna droger

Fördelning av material som har inkommit till droganalyssektionen på NFC för undersökning, år för år.

Fördelning av beslagtagna droger 2018. 

Fördelning av beslagtagna droger 2018.

Fördelning av beslagtagna droger 2017. 

 Fördelning av beslagtagna droger 2017.

Fördelning av beslagtagna droger 2016. 

Fördelning av beslagtagna droger 2016.

Fördelning av beslagtagna droger 2015. 

Fördelning av beslagtagna droger 2015.

Fördelning av beslagtagna droger 2014. 

Fördelning av beslagtagna droger 2014.

Fördelning av beslagtagna droger 2013. 

Fördelning av beslagtagna droger 2013.

Fördelning av beslagtagna droger 2012. 

Fördelning av beslagtagna droger 2012.

Fördelning av beslagtagna droger 2011. 

Fördelning av beslagtagna droger 2011.

 

Antal avslutade drogärenden per år

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 14 596 15 844 18 484  18 948 18 171  20 750  21 762  22 127  23 664  23 465  25 643  27 096  28 922  33 646  39 151  38 619  40 614  45 292  49 842 
Till toppen