Identifiering av okända substanser

De senaste åren har utbudet av substanser ökat kraftigt på marknaden. I de flesta material som NFC analyserar påträffas väl kända narkotikaklassade substanser eller läkemedel, men i vissa material hittas nya okända substanser.

  • Strukturutredningar av nya substanser görs på NFC för att förbereda en klassning av substanserna som narkotika eller hälsofarlig vara.
    Strukturutredningar av nya substanser görs på NFC för att förbereda en klassning av substanserna som narkotika eller hälsofarlig vara. Bild: Lars Hedelin, Kommunikationsavdelningen
  • NFC använder en kärnmagnetisk resonansspektrometer (NMR, nuclear magnetic resonance) för att undersöka molekylers struktur.
    NFC använder en kärnmagnetisk resonansspektrometer (NMR, nuclear magnetic resonance) för att undersöka molekylers struktur. Bild: Maria Åsén, NFC
  • NFC identifierar minst en ny substans varje vecka.
    NFC identifierar minst en ny substans varje vecka. Bild: Maria Åsén, NFC
1/3

De strukturutredningar som görs på NFC gäller ofta nya syntetiska droger eller så kallade designerdroger. Detta är substanser vars struktur liknar narkotikaklassade föreningar men som har modifierats för att kringgå den befintliga narkotikalagstiftningen. Antalet material som innehåller den här typen av ”nya” missbrukssubstanser och som kräver en strukturutredning på NFC ökar varje år.

Andra fall då det är intressant att fastställa en substans kemiska struktur kan vara när en substans plötsligt börjar förekomma i många material eller information från polisen finns om att någon varit märkbart påverkad av det aktuella materialet.

Identifieringen av en okänd substans tar totalt cirka fyra veckor att utföra. I de fall en oidentifierad substans kemiskt liknar en substans som förekommer sedan tidigare, vilket inte är ovanligt, kan detta underlätta utredningen och påskynda den.  

De syntetiska droger som ökar mest i dag finns inom grupperna katinoner och cannabinoider. Cannabinoider ger liknande effekt som THC, det ämne som finns i cannabis, och det förekommer ofta i spicematerial.  

Klassning av narkotika och hälsofarliga varor

I Sverige är det regeringen som beslutar om vilka ämnen som ska klassas som narkotika eller hälsofarlig vara. NFC:s uppgift är att förbereda en klassning främst genom att identifiera okända substanser i material som beslagtagits.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att bedriva tillsyn inom alkohol-, narkotika och tobaksområdena. NFC deltar tillsammans med andra myndigheter i Folkhälsomyndighetens utredningsarbete av nya substanser som syftar till att ta fram beslutsunderlag för klassning som narkotika respektive hälsofarlig vara. Kriterier som ligger till grund för en narkotikaklassning är om substansen anses vara beroendeframkallande och ge upphov till eufori. Om det har förekommit dödsfall till följd av intag av substansen leder det ofta till att klassningsansökan prioriteras. Om Folkhälsomyndigheten anser att substansen bör klassificeras som narkotika eller hälsofarlig vara lämnas ett klassificeringsunderlag in till regeringen som sedan fattar ett beslut. 

Läkemedelsverkets uppgift är att föra en förteckning över alla substanser som är narkotikaklassade i Sverige (LVFS 1997:12). Kriterierna för hur narkotika definieras fastställs i narkotikastrafflagen (1968:64) och en förteckning över alla substanser som ska anses som narkotika finns med i förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika.  

Definitionen av hälsofarlig vara framgår av lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. En förteckning över alla substanser som ska anses som hälsofarlig vara framgår av förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.  

Förstörandelagen

Lagen om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser (2011:111) gör det möjligt att stoppa spridningen av substanser som är i processen för att klassas som narkotika eller hälsofarlig vara. Lagen innebär också att polisen eller tullen kan omhänderta och förstöra substanserna, medan de i annat fall är tvungna att lämna tillbaka de beslag som inte är klassade som narkotika.

Förutsättningarna för att en substans ska kunna omhändertas är att den kan antas bli klassad som narkotika eller hälsofarlig vara av regeringen, alternativt att den har förklarats som narkotika eller hälsofarlig vara internationellt eller i en förordning som ännu inte trätt i kraft.

Narkotikajämförelse

Genom jämförelse, eller profilering, av narkotikabeslag ska polisen kunna binda ihop olika beslag för att styrka överlåtelse av narkotika och kartlägga distributionsvägarna.

Jämförelse/profilering av olika typer av narkotika utförs för att bedöma om preparaten har ett gemensamt ursprung, det vill säga ifall preparaten kommer från samma tillverkare eller tillverkningssats.

Vid jämförelse/profilering av narkotika studeras egentligen inte själva narkotikan, utan de föroreningar som uppstår vid tillverkningen. Genom att jämföra föroreningsmönster går det att se om narkotikan är tillverkad enligt samma eller liknande recept, eller till och med om det tillverkats i samma sats.

Jämförelse/profilering av narkotika görs även i andra europeiska länder varför detta även kan användas i det internationella samarbetet mot narkotika.