CBRN

Vid en misstänkt CBRN-händelse ansvarar NFC för den kriminaltekniska spårsäkringen. Sådana undersökningar kräver särskild hantering.

Undersökning av misstänkt CBRN-kontaminerat material.

Undersökning av misstänkt CBRN-kontaminerat material. Bild: Maria Åsen, NFC

CBRN är den engelska förkortningen för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen.

Exempel på CBRN-händelser skulle kunna vara spridning av smittor som mjältbrand eller fågelinfluensa, kärnvapenattacker eller kärnkraftsolyckor eller utsläpp av farliga kemikalier.

Ibland används förkortningen CBRNE, där den avslutande bokstaven E står för explosiva ämnen. Dessa ämnen anses av många vara ett eget område – de hanteras och oskadliggörs av nationella bombskyddet innan de undersöks av NFC. Därför behöver de inte hanteras på säkerhetslabb.