Dna-registerstatistik

Diagrammet visar utvecklingen av antalet dna-profiler i spårregistret, utredningsregistret och dna-registret under de senaste 10 åren.

Diagrammet visar utvecklingen av antalet dna-profiler i spårregistret, utredningsregistret och dna-registret under de senaste 10 åren. Bild: Anna Granlund, NFC

Diagrammet visar antalet träffar i dna-registren vid sökningar mellan svenska spår och personer.

Diagrammet visar antalet träffar i dna-registren vid sökningar mellan svenska spår och personer. Bild: Anna Granlund, NFC

Observera att diagrammet endast redovisar registerträffar. Träffar som fås inom den vanliga manuella ärendehanteringen, dvs. när en angiven person i ett ärende kan kopplas till ett brottsplatsspår i samma ärende, räknas inte som registerträff. Dna-spår från brottsplatser som träffat mot person i ärendet läggs inte heller in i spårregistret.