Familjesökning av brottsplatsspår

Från och med den 1 januari 2019 är det enligt svensk lag tillåtet att göra så kallade familjesökningar av dna-profiler från brottsplatsspår mot dna-registren.

De olika registren för dna-profiler som NFC administrerar är viktiga forensiska verktyg såväl nationellt som internationellt.

De olika registren för dna-profiler som NFC administrerar är viktiga forensiska verktyg såväl nationellt som internationellt. Bild: Lars Hedelin, Kommunikationsavdelningen

Vad innebär en familjesökning?

I en familjesökning eftersöks nära släktingar (biologiska föräldrar, barn och helsyskon) till en person som avsatt ett brottsplatsspår. Familjesökning mot dna-registren baseras på att nära släktingar generellt har mer likartad uppsättning dna än personer som inte är nära släkt med varandra. Sökinställningar kan justeras så att träffar erhålls mellan mer eller mindre avvikande dna-profiler, till skillnad mot de normala sökningarna då överensstämmande dna-profiler eftersöks.

Då barn ärver hälften av dna:t från sin mamma och hälften från sin pappa överensstämmer dna:t mellan ett barn och en förälder till hälften. Helsyskons dna kan ha alltifrån många likheter till få likheter. Syskonsläktskap kan därför missas vid en familjesökning om få likheter finns mellan eventuella syskon i dna-registret och en eftersökt dna-profil.

Familjesökningar är ett trubbigt verktyg där risk finns att träff mot en nära släkting inte erhålls, trots att släktingen finns i registret, samt att träffar oftast erhålls med obesläktade personer som av en slump har många likheter med den sökta dna-profilen.

Träffkandidater

Antal träffkandidater som erhålls vid familjesökningar beror på egenskaper i den sökta dna-profilen och vilka sökinställningar som används. Alltifrån inga till många träffkandidater kan erhållas. En sannolikhetsberäkning utförs som visar hur starkt stödet är för ett förälder-barnsläktskap eller syskonsläktskap för de erhållna träffkandidaterna. De högst rankade träffkandidaterna redovisas i ett forensiskt uppslag. Fortsatt utredningsarbete får därefter visa om någon av träffkandidaterna har en släkting som kan vara aktuell att topsa för jämförelse med brottsplatsspåret.

Vilka spår kan vara aktuella?

Familjesökningar av brottsplatsspår genomförs av NFC (Nationellt forensiskt centrum) som en så kallad utvidgad analys i första hand i de grövsta brotten såsom mord/dråp och försök till mord/dråp samt grova sexualbrott. Det finns vissa kvalitetskrav på vad som kan sökas, bland annat måste Dna-profilen vara tillräckligt omfattande och komma från en person. Innan en familjesökning genomförs behöver Dna-profilen ha sökts nationellt och internationellt i så kallade Prüm-sökningar samt via Interpol.