Undersökningar som görs på NFC och RMV

På NFC och RMV görs ett stort antal undersökningar, inom flera olika ämnesområden. Här listar vi områden och undersökningar från respektive verksamhet

NFC – exempel på ämnesområden där NFC gör undersökningar

Brand

 • Kemisk brand: Påvisar och identifierar brandfarliga vätskor i brandrester.
 • Teknisk brand: Utesluter att en brand har orsakats av ett elektriskt fel eller någon annan defekt i maskiner och material av olika slag.
 • Andra brandundersökningar: Identifierar brandskadade föremål och fastställer om skador på ett material är orsakade av brand.
 • Undersöker vätskors och oljors brandegenskaper eller självuppvärmande förmåga.

Dna

 • Söker, säkrar och analyserar DNA-spår och andra biologiska spår.
 • Analys av personprover och DNA-register.

Dokumentanalys

 • Utreder om sedlar och handlingar, såsom pass, id-kort och körkort, är äkta eller falska.
 • Genomför jämförande handstilsundersökningar.

Droger, gifter och alkohol

 • Identifierar och analyserar narkotika- och drogbeslag, samt gifter och illegal alkohol.
 • Identifierar okända substanser, vilket kan leda till förändrad lagstiftning.
 • Ger användarsupport till rättsväsendet samt kalibrerar och kontrollerar polisens portabla bevisinstrument för alkoholutandningsprov. Handlägger ärenden där resultat från alkoholutandningsprov har ifrågasatts.

Fingeravtryck

 • Framkallar och jämför fingeravtryck.

Informationsteknik

 • Extraherar, analyserar och värderar digitala spår.

Kemiska ämnen

 • Analyserar kemiska ämnen som färg, glas, bläck, föroreningar och explosivämnen.

Spår och sammanpassningar

 • Gör jämförelser av sko- och verktygsspår.
 • Sammanpassning av olika material, till exempel plastpåsar.

Vapenundersökningar

 • Undersöker och provskjuter alla typer av skjutvapen, kulor och patronhylsor för att svara på tekniska frågeställningar. Gör rekonstruktioner.
 • Registrerar kulor och patronhylsor i ett nationellt register. På så sätt kan skjutningar som har gjorts med samma vapen länkas till varandra.
 • Destruerar vapen.

RMV – exempel på ämnesområden där RMV gör undersökningar

Rättsgenetik

 • Faderskapsutredningar, släktutredningar och identifiering av avlidna med hjälp av dna.
 • Farmakogenetiska undersökningar.
 • Analys vid plötslig hjärtdöd.
 • Artbestämning vid till exempel jaktbrott.

Rättskemi

 • Analyserar alkohol, narkotika, läkemedel och gift i biologiskt material som till exempel blod, urin och hår när prover har tagits från en levande eller avliden person.
 • Farmakologisk och toxikologisk tolkning och bedömning.

Rättsmedicin

 • Undersöker misstänkta gärningspersoners och målsägandes skador, säkrar spår, dokumenterar motvärnsskador och annat.
 • Rättsmedicinska obduktioner. Kan visa om det var ett självmord, olycksfall eller om någon annan har varit inblandad.
 • Utfärdar rättsintyg baserade på genomförda undersökningar samt yttranden över handlingar.Identifierar avlidna med hjälp av tänder.
 • Platsundersökningar på begäran av polisens kriminaltekniker för att titta på en kropp, plats, ifall en kropp har blivit flyttad, vilka skador som finns och för att fastställa dödstidpunkt.

Rättspsykiatri

 • Rättspsykiatriska undersökningar.
 • Riskutredningar av livstidsdömda.

 

Fotnot: Listan visar ett urval av områden som finns inom respektive verksamhets ansvar. Vissa undersökningar kan delvis utföras på till exempel polisregionernas forensiska sektioner, inom sjukvården eller på privata laboratorier.