Undersökningar som görs på NFC och RMV

På NFC och RMV görs ett stort antal undersökningar, inom flera olika ämnesområden. Här listar vi områden och undersökningar från respektive verksamhet

NFC – exempel på ämnesområden där NFC gör undersökningar

Brand

 • Kemisk brand: Påvisar och identifierar brandfarliga vätskor i brandrester.
 • Teknisk brand: Utesluter att en brand har orsakats av ett elektriskt fel eller någon annan defekt i maskiner och material av olika slag.
 • Andra brandundersökningar: Identifierar brandskadade föremål och fastställer om skador på ett material är orsakade av brand.
 • Undersöker vätskors och oljors brandegenskaper eller självuppvärmande förmåga.

Dna

 • Söker, säkrar och analyserar DNA-spår och andra biologiska spår.
 • Analys av personprover och DNA-register.

Dokumentanalys

 • Utreder om sedlar och handlingar, såsom pass, id-kort och körkort, är äkta eller falska.
 • Genomför jämförande handstilsundersökningar.

Droger, gifter och alkohol

 • Identifierar och analyserar narkotika- och drogbeslag, samt gifter och illegal alkohol.
 • Identifierar okända substanser, vilket kan leda till förändrad lagstiftning.
 • Ger användarsupport till rättsväsendet samt kalibrerar och kontrollerar polisens portabla bevisinstrument för alkoholutandningsprov. Handlägger ärenden där resultat från alkoholutandningsprov har ifrågasatts.

Fingeravtryck

 • Framkallar och jämför fingeravtryck.

Informationsteknik

 • Extraherar, analyserar och värderar digitala spår.

Kemiska ämnen

 • Analyserar kemiska ämnen som färg, glas, bläck, föroreningar och explosivämnen.

Spår och sammanpassningar

 • Gör jämförelser av sko- och verktygsspår.
 • Sammanpassning av olika material, till exempel plastpåsar.

Vapenundersökningar

 • Undersöker och provskjuter alla typer av skjutvapen, kulor och patronhylsor för att svara på tekniska frågeställningar. Gör rekonstruktioner.
 • Registrerar kulor och patronhylsor i ett nationellt register. På så sätt kan skjutningar som har gjorts med samma vapen länkas till varandra.
 • Destruerar vapen.

RMV – exempel på ämnesområden där RMV gör undersökningar

Rättsgenetik

 • Faderskapsutredningar, släktutredningar och identifiering av avlidna med hjälp av dna.
 • Farmakogenetiska undersökningar.
 • Analys vid plötslig hjärtdöd.
 • Artbestämning vid till exempel jaktbrott.

Rättskemi

 • Analyserar alkohol, narkotika, läkemedel och gift i biologiskt material som till exempel blod, urin och hår när prover har tagits från en levande eller avliden person.
 • Farmakologisk och toxikologisk tolkning och bedömning.

Rättsmedicin

 • Undersöker misstänkta gärningspersoners och målsägandes skador, säkrar spår, dokumenterar motvärnsskador och annat.
 • Rättsmedicinska obduktioner. Kan visa om det var ett självmord, olycksfall eller om någon annan har varit inblandad.
 • Utfärdar rättsintyg baserade på genomförda undersökningar samt yttranden över handlingar.Identifierar avlidna med hjälp av tänder.
 • Platsundersökningar på begäran av polisens kriminaltekniker för att titta på en kropp, plats, ifall en kropp har blivit flyttad, vilka skador som finns och för att fastställa dödstidpunkt.

Rättspsykiatri

 • Rättspsykiatriska undersökningar.
 • Riskutredningar av livstidsdömda.

 

Fotnot: Listan visar ett urval av områden som finns inom respektive verksamhets ansvar. Vissa undersökningar kan delvis utföras på till exempel polisregionernas forensiska sektioner, inom sjukvården eller på privata laboratorier.

Till toppen