Informationsteknik

Informationstekniksektionen arbetar med informationsbärare av alla typer, från tekniska undersökningar av data, ljud och bild till undersökningar av handstil, dokument och sedlar.

 • 3D-animering av Drottninggatan, Stockholm.
  3D-animering av Drottninggatan, Stockholm. Bild: Maria Åsén, NFC
 • Återskapning av videomaterial som raderats eller förstörts.
  Återskapning av videomaterial som raderats eller förstörts. Bild: Maria Åsén, NFC
 • Vid en bildjämförelse undersöker forensikerna på NFC t.ex. om personen på en övervakningsfilm kan vara identisk med en person som är misstänkt för ett brott.
  Vid en bildjämförelse undersöker forensikerna på NFC t.ex. om personen på en övervakningsfilm kan vara identisk med en person som är misstänkt för ett brott. Bild: Ellinor Algin, NFC
 • Med hjälp av olika programvaror kan forensikerna på NFC filtrera fram ohörbara ljud.
  Med hjälp av olika programvaror kan forensikerna på NFC filtrera fram ohörbara ljud. Bild: Maria Åsén, NFC
 • Fototeknik används bland annat för att dokumentera spår som säkrats på bevismaterial.
  Fototeknik används bland annat för att dokumentera spår som säkrats på bevismaterial. Bild: Ellinor Algin, NFC
 • Kameraförsedda drönare kan användas för att dokumentera brottsplatser.
  Kameraförsedda drönare kan användas för att dokumentera brottsplatser. Bild: Jason Mellström, NFC
 • Handstilsundersökning
  Handstilsundersökning Bild: Lars Hedelin, Kommunikationsavdelningen
 • Dokumentundersökare undersöker ett pass.
  Mikael Nitfjäll är dokumentundersökare på NFC och undersöker olika typer av handlingar, till exempel pass. Bild: Maria Åsen/NFC
 • I UV-ljus blir olika säkringar i sedlar och pass synliga.
  I UV-ljus blir olika säkringar i sedlar och pass synliga. Bild: Elin Bågviken, NFC
1/9

Informationsteknik

Informationstekniksektionen undersöker informationsbärare av alla typer, från undersökningar av dokument och sedlar till tekniska undersökningar av data, bild, video, ljud, elektronik och mobiltelefoni. Vi bistår även med biometriska
undersökningar utifrån handstil samt bild och ljudmaterial. NFC har en expertkompetens rörande dokumentsäkringar och inom det it-forensiska området.

Informationstekniksektionens uppdrag är därför även att bistå vid utvecklingen
av svenska id-handlingar samt nya metoder och verktyg till Polismyndigheten för att effektiviseras, möjliggöra och kvalitetssäkra analysarbetet inom våra
ämnesområden.

Bild

Bildmaterial som undersöks består huvudsakligen av video och bildmaterial från övervakningssystem, mobiltelefoner och spaningsmaterial. Fokusområden är bildjämförelser (vem/vad är det på bilden?), skattning av personers längd, teknisk analys, restaurering, kameraidentifiering (togs bilden med den omstridda kameran?) och äkthetsundersökningar.

Ljud

Hörbarhetsförbättring är en vanlig önskan från våra uppdragsgivare. En teknisk analys av utrustning eller inspelningsförfarande samt utredningar om en inspelning är manipulerad eller inte är andra vanliga frågeställningar.

Foto

Fototeknik används vid både dokumentation, spårsäkring och spårextrahering av till exempel fingeravtryck och skoavtryck. Detta görs med hög detaljåtergivning i den synliga delen av spektrumet men även i ultraviolett och infrarött ljus.

Data

Förutom framtagning av information kan undersökningarna även handla om att återskapa lösenord, undersöka elektronik eller mobiltelefoner samt att restaurera skadad lagringsmedia.

Dokumentanalys

I dokumentanalysgruppen gäller undersökningar ofta frågeställningen om en handling är äkta eller falsk. Allt ifrån tryckta produkter som pass, id-kort, körkort och sedlar till handskrivet material undersöks.

Handstil

Har olika skrifter samma upphovsman? Små, men betydelsefulla detaljer i handstilen granskas, vanligen med lupp eller mikroskop. Det kan röra sig om alla typer av handlingar, allt ifrån testamenten eller avtal till dagböcker, brev eller noteringar.

För att kunna göra en jämförande handstilsundersökning av ett omstritt material bör det helst vara i original. I de fall undersökningen gäller en namnteckning måste det vara en originalhandling. Dessutom behövs jämförelseskrift från ungefär samma tid som det omstridda materialet tros vara framställt. Jämförelseskriften ska vara utförd med samma stiltyp som den omstridda. Är till exempel den omstridda skriften utförd med skrivstil ska även jämförelseskriften vara framställd med skrivstil.

Ungefär 80% av våra uppdrag rörande handstilsundersökningar kommer från polisväsendet, men även andra myndigheter, företag och privatpersoner kan få undersökningar genomförda av NFC. Observera dock att privatpersoner ombeds använda sig av ett ombud, exempelvis en advokatbyrå. Vi utför även handstilsundersökningar åt det isländska rättsväsendet.

Urkund

Äkta eller falsk? Tryckta produkter som pass, id-kort, körkort och sedlar undersöks för att svara på frågor om manipulation och äkthet. NFC:s djupa kunskap inom området medför att vi i brottsförebyggande syfte deltar vid framtagandet av nya persondokument och övriga värdedokument. Vi deltar också i olika EU-grupper för dokumentsäkring av id-handlingar.

Sedlar skickas till NFC för att bedömas huruvida de är äkta eller ej. Mörkertalet är stort vad gäller antalet falska sedlar som är i omlopp, särskilt när det gäller sedlar av lägre valörer. Många väljer att inte anmäla, men det är viktigt att det görs.

Svenska sedlar förfalskas inte i lika stor utsträckning som exempelvis euron. Ungefär hälften av de sedlar som undersöks vid NFC är svenska.

3D-film visar lastbilens färdväg längs Drottninggatan