Äkta eller falsk?

Känn, vicka och jämför. Så skiljer du äkta sedlar och id-handlingar från falska kopior.

Jämförelseexemplar av en tjugokronorssedel.

Jämförelseexemplar av en tjugokronorssedel. Bild: Elin Bågviken, NFC

Gränsöverskridande brottslighet, gränsövervakning och allt fler identitetsbedrägerier ställer stora krav på polisen när det gäller identifiering av personers identitet – och därmed identifiering av falska id-handlingar.

Det förekommer även förfalskningar av svenska sedlar, även om det är ovanligt. Sedlarna har försetts med säkerhetsdetaljer som ger ett ännu bättre skydd mot förfalskningar än de tidigare versionerna.

För hjälp att bedöma id-handlingar och sedlar kan du vända dig till dokument-analysgruppen på NFC. De utgår bland annat från referenssamlingar med äkta och falska pass, körkort och andra id-handlingar från Sverige och andra länder när de analyserar id-handlingar. Även falska sedlar som kommer in till NFC analyseras, klassificeras och registreras. Det ger en tydlig överblick av vilka typer av förfalskningar som förekommer i Sverige.

Skilj äkta sedlar från falska

 • Vicka på sedeln. Valörerna 1 000, 500, 200 och 100 har ett lodrätt säkerhetsband med tre fönster. I fönstren finns bilder som växlar motiv mellan ”KR” och en kungakrona. Säkerhetsbandet är placerat till vänster om porträttet på sedelns framsida. Alla valörer har även en bild och en siffra som skiftar mellan guld och grönt när du vickar på sedeln. Bilden har koppling till personen på sedeln – 20-kronorssedeln med Astrid Lindgren har till exempel en bok. Bilden är placerad till höger om porträttet på sedelns framsida. 
 • Håll upp mot ljuset. Alla valörer har ett vattenmärke som syns på fram- och baksidan av sedeln. Vattenmärket visar sedelns valör och porträtt. Sedlarna har även ett mönster på framsidan som, tillsammans med ett mönster på baksidan, bildar valören när du håller sedeln mot ljuset. De har dessutom en säkerhetstråd som syns som en mörk linje. Tråden är inbäddad i sedelpapperet.  
 • Känn med nageln över ytan. Alla valörer har koppartryck som ger papperet en räfflad yta. Koppartryck finns bland annat i porträttet och valörbeteckningarna på sedelns framsida. På alla valörer, utom 20- och  1 000-kronorssedlar, finns dessutom tre streck i koppartryck som är placerade på olika ställen – så kallade taktila märken. 
 • Förstora. Alla valörer har mikro- och minitexter på fram- och baksidan av sedeln som syns under förstoring. 
 • Belys med UV-ljus. Alla valörer har en bild på framsidan som lyser gult och blått i UV-ljus.

Skilj äkta id-handlingar från falska

 • Studera äkta id-handlingar. Lär dig känna igen dem genom att till exempel studera ditt eget körkort noga.
 • Jämför bilden. Stämmer bilden på id-handlingen överens med personens utseende?
 • Jämför namnteckningen. Be personen skriva sin namnteckning och jämför den med id-handlingen.
 • Kontrollera kvaliteten. Är id-handlingen skadad eller har den till exempel en extra plastfilm, lösa siffror eller skärmärken?
 • Släpp och lyssna. När du släpper en id-handling, i till exempel ett bord, ska det låta hårt och klingande.
 • Titta på linjemönstret. En äkta handlings linjemönster är aldrig prickigt.
 • Känn med nageln över ytan. Den ska kännas raspig. Titta även mot ljuset för att se relieferna.
 • Vicka på id-handlingen. En liten del av motivet ska skifta. På vissa id-handlingar ska även färgen skifta i bilden. Det syns tydligast på svenska körkort och Skatteverkets id-kort.
 • Håll upp mot ljuset. På Skatteverkets id-kort, pass av modell 2012 samt på nationella id-kort ska det finnas en perforerad bild av innehavaren.