JavaScript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Handstilen utreds vid bedrägeriet

Jämförande handstilsundersökningar utförs av forensiker i NFC:s dokumentanalysgrupp. Trots att det är en av de äldsta forensiska undersökningstyperna betyder det inte att det är omodernt eller oanvändbart.

Handstilsundersökning.

Handstilsundersökning. Bild: Lars Hedelin, Kommunikationsavdelningen

Handstilsjämförelser är fortfarande högaktuella och har i många fall en avgörande roll i både tvistemål och brottmål. Till skillnad från de flesta andra forensiska undersökningar kan man utifrån resultatet av en handstilsundersökning dra slutsatser på aktivitetsnivå, och inte enbart källnivå. Handskrift kan inte råka hamna på ett dokument av en olycklig slump, eller av kontaminering i hanteringskedjan, utan det krävs en aktiv handling från upphovsmannen i fråga.

Handstilsundersökningar kan spela en avgörande roll

Ofta handlar ärendena om någon typ av misstänkt bedrägeri, där man till exempel vill ta reda på om en namnteckning kan vara förfalskad. Det kan handla om många olika typer av bedrägerier som rör allt från testamenten, högskoleprov och lånehandlingar till större organiserad brottslighet, där exempelvis assistansersättning från Försäkringskassan är målet för bedrägerierna, och tillvägagångssättet är att förfalska bland annat tidrapporter. Dessa bedrägerier har ökat i antal de senaste åren och det kan röra sig om väldigt stora summor som felaktigt betalas ut. I utredningarna av dessa ärenden kan alltså handstilsundersökningar spela en mycket betydande roll, i synnerhet då undersökningar såsom fingeravtryck och dna kan försvåras av att dokumenten har hanterats av många olika personer.

Behöver relevant jämförelsematerial

För att en handstilsundersökning ska bli så bra som möjligt krävs bland annat att NFC får tillgång till den omstridda handlingen i original – ett måste när det gäller omstridda namnteckningar, ett önskemål när det gäller annan typ av omstridd skrift. Vidare behövs ett relevant jämförelsematerial och vad detta innebär varierar från fall till fall, beroende på hur det omstridda materialet ser ut. Vid osäkerhet kring vad som kan utgöra användbart jämförelsematerial rekommenderas att ta kontakt med någon av handstilsundersökarna, alternativt läsa NFC:s information om detta på Intrapolis (sökord "handstilsundersökning").

Sammanfattningsvis, handstilsundersökningar kan spela en betydande roll i bedrägeriutredningar, men det krävs att utredare och förundersökningsledare
har dessa undersökningar i åtanke så att viktiga bevis tas tillvara. Dessutom krävs att undersöknings- och jämförelsematerial är användbart och relevant. Handstilsundersökarna finns tillgängliga varje vardag på servicetelefonen för
att besvara frågor och ge vägledning vid insamlandet av skriftprov.

 

Text: Erica Hedberg

 

Till toppen