Kemi och teknik

Traditionella kriminaltekniska metoder blir aldrig omoderna. Inom kemi och teknik utförs olika typer av jämförelser, till exempel av fingeravtryck, fibrer, skoavtryck, däck, inbrottsverktyg, explosivämnen, färger, glas och kulor.

Fingeravtryck.

Fingeravtryck. Bild: Maria Åsén, NFC

Ofta används jämförelsemikroskop där två spår kan jämföras sida vid sida. Förutom jämförelser av olika slag utförs bland annat följande undersökningar vid Kemi- och tekniksektionen: fiberplastfusioner, vapenundersökningar och fingeravtryck. Vapengruppen svarar bland annat på tekniska frågeställningar vid undersökningar av skjutvapen som tillvaratagits i brottsliga sammanhang.