Fingeravtryck

Inom NFC arbetar vi med framkallning och jämförelse av avtryck med papillarlinjer från fingrar och handflator. Fingeravtryck är en av de klassiska kriminalteknikerna, men området utvecklas hela tiden med nya metoder.

 • Fingeravtryckframkallning.
  Fingeravtrycksframkallning. Bild: Lars Hedelin, Kommunikationsavdelningen
 • Framkallning av fingeravtryck.
  Framkallning av fingeravtryck. Bild: Lars Hedelin, Kommunikationsavdelningen
 • Fingeravtryck.
  Fingeravtryck. Bild: Maria Åsén, NFC
 • Identifiering och jämförelse av fingeravtryck
  Identifiering och jämförelse av fingeravtryck. Bild: Lars Hedelin, Kommunikationsavdelningen.
1/4

Framkallning av fingeravtryck

I dagsläget använder vi cirka tolv olika framkallningsmetoder för fingeravtryck vid NFC och metoderna väljs och kombineras beroende på vilket material som ska undersökas. Huvudsakligen delas material in i två grupper: porösa och oporösa. Dessutom väljs metod utifrån om materialet är eller har varit blött. Utöver detta finns olika specialmetoder för till exempel klisterskikt, avtryck i blod och avtryck i fett.

En av de vanligaste metoderna för framkallning av fingeravtryck är CNA-metoden som innebär att vanligt superlim som innehåller ämnet cyanoakrylat förångas tillsammans med materialet där eventuella fingeravtryck ska framkallas. Processen sker i ett slutet system i ett gasskåp med en luftfuktighet på 80 procent. Limångorna fäster i fukt som finns i eventuella avsatta fingeravtryck och bildar en vit polymer, en reaktionsprodukt. Sedan färgas materialet med ett fluorescerande färgämne, Basic Yellow, och kan därefter granskas och fotograferas.

Fingeravtrycksjämförelse

Vid jämförelse av avtryck med papillarlinjer bedöms den samlade informationen som finns i det framkallade avtrycket. Mönster, klassiska detaljer, linjeflöden, kantstruktur, porer, med mera granskas och avtrycket jämförs med jämförelseavtryck (daktylogram) från misstänkta personer eller söks i polisens fingeravtrycksregister. Vid en identifiering görs alltid bedömningen av två av varandra oberoende fingeravtrycksexperter.