Spår och sammanpassningar

Undersökningar som rör spår och sammanpassningar kan innebära att jämföra fibrer från olika material, samt att analysera verktygsspår eller skoavtryck.

 • Skoavtrycksundersökning med avgjuten sula.
  Skoavtrycksundersökning med avgjuten sula. Bild: Lars Hedelin, Kommunikationsavdelningen
 • Analys av skoavtryck.
  Analys av skoavtryck. Bild: Lars Hedelin, Kommunikationsavdelningen
 • Sammanpassning av plastpåsar med hjälp av polariserande filter.
  Sammanpassning av plastpåsar med hjälp av polariserande filter. Bild: Lars Hedelin, Kommunikationsavdelningen
 • Sammanpassning av plastpåsar med hjälp av polariserande filter.
  Sammanpassning av plastpåsar med hjälp av polariserande filter. Bild: Lars Hedelin, Kommunikationsavdelningen
 • Ett svepelektronmikroskop används för att analysera grundämnessammansättning av färgspår.
  Ett svepelektronmikroskop används för att analysera grundämnessammansättning av färgspår. Bild: Lars Hedelin, Kommunikationsavdelningen
1/5

Avtryck

Skoavtryck som säkras på en brottsplats kan jämföras mot beslagtagna skor. Genom att färga sulan på skorna och ta avtryck kan jämförelser göras med de avtryck som polisen tagit på brottsplatsen. Forensikern bedömer avtrycken genom att titta på bland annat mönster, storlek och skador. På samma sätt undersöks däckavtryck och handskavtryck.

Fiberundersökningar

Textila material, till exempel kläder, avger ofta små textila fibrer vid kontakt med andra material. En viss tröja kan lämna fibrer på personer och föremål som den har varit i kontakt med. För att undersöka om iakttagna fibrer kan komma från ett särskilt material tittar forensikern på fibrerna i olika mikroskop och jämför till exempel färg, material och utseende.

Så kallade fiberplastfusioner kan uppstå vid en kollision när en textil yta, till exempel kläder, med kraft träffar plastdetaljer utanpå eller inuti en bil och friktion uppstår mellan materialen. Textilierna kan då överföra material i form av textilfibrer till olika plastdetaljer i eller utanpå bilen och plasten från bilens plastdetaljer kan överföras till de textila ytorna. Dessa spår kan till exempel användas till att avgöra vem som satt på förarplatsen vid en krock.

Verktygsspår

Verktygsspår från till exempel ett inbrott undersöks genom att spåren jämförs mellan verktyg och en avgjutning som görs på platsen. Ibland kan forensikern vid NFC använda verktyget för att avsätta egna spår för att kunna jämföra och bedöma dessa.

Vi arbetar också med att återskapa bortslipade märkningar på olika föremål.

Sammanpassningar

Sammanpassningar görs när uppdragsgivaren undrar om till exempel en plastpåse eller tejp kommer från en viss rulle. Då studeras bland annat avrivningskanter och tillverkningsmönster som framträder i polariserat ljus.

Om ett föremål har gått sönder undersöks om olika delar kommer från samma föremål. Det kan till exempel handla om att studera brottytan för att se om en avbruten knivsegg har suttit på en viss kniv.