Om NFC

Internationellt samarbete

Internationellt samarbete är en del av vardagen på NFC. Vi deltar i flera internationella nätverk och samarbetsprojekt.

Informationsmaterial

NFC ger ut ett flertal publikationer, handböcker och rapporter, till exempel tidningen Kriminalteknik.

Vanliga frågor och svar

Hur blir jag forensiker? Vilka analyser gör NFC? Här får du svar på vanliga frågor.

Om webbplatsen

Tips och tricks och olika funktioner på NFC:s webbplats.

Historia NFC

NFC har sina rötter i Statens kriminaltekniska anstalt som senare blev Statens kriminaltekniska laboratorium.