Forskning och utveckling

Forskning och utveckling (FoU) gör det möjligt att ständigt förbättra den forensiska verksamheten vid NFC.

Forsknings- och utvecklingsarbetet vi NFC syftar till att öka det forensiska kunnandet och utveckla förbättrade forensiska metoder. Det innefattar metod-, verksamhets- och kvalitetsutveckling inom många olika ämnesområden.

NFC är en kunskapsintensiv organisation som verkar i ett ämnesfält i ständig förändring. Kontinuerlig utvärdering och utveckling av arbetsmetoder och organisation är en förutsättning för effektivitet och optimal kvalitet i den forensiska verksamheten.

Forskningens syfte är att tillföra ny kunskap. Utvecklingsarbetet innebär att testa, utvärdera och införa kända kunskaper och metoder i en verksamhet där de inte tidigare använts.

NFC:s FoU omfattar hela verksamheten, och inkluderar såväl egna projekt som samarbetsprojekt med externa parter. Dessa kan vara svenska och utländska universitet, andra forensiska laboratorier, företag eller andra myndigheter.

FoU ska bedrivas integrerat eller i nära anslutning till övrig verksamhet vid NFC och ska ingå som en naturlig del i verksamhetsplaneringen. Omfattningen på FoU-projekten kan variera från någon veckas arbetstid till projekt som löper över flera år. Utvecklingsarbete kan även behövas i direkt anslutning till ett ärende. Det är viktigt att följa upp hur resultaten kommer verksamheten till godo.

3D-film visar lastbilens färdväg längs Drottninggatan

Brottsplatsdokumentation är ett exempel på utvecklingsarbete vid NFC. Här visar en 3D-film lastbilens färdväg längs Drottninggatan i terrordådet 2017.