Dna-teknik kan bidra till fantombilder

"Vårt mål är att övervinna de största begränsningarna inom nuvarande forensisk dna-analys genom att utöka användningen av dna-spår som spaningsinformation".

NFC deltar i det internationella forskningsprojektet VISAGE som har som mål att utöka den forensiska användningen av dna genom att ta fram kunskap, teknik och verktyg för att göra det möjligt att framställa fantombilder av okända förövare från dna-spår som tillvaratagits på brottsplatser.

– Okända brottsförövare kan inte identifieras med hjälp av dagens dna-profiler, förklarar VISAGE:s projektkoordinator, professor Manfred Kayser, Erasmus University Medical Center i Rotterdam.

Den nuvarande användning av dna-profiler begränsas av att den förutsätter att man har tillgång till en dna-profil via nationella och/eller internationella register från en misstänkt gärningsman eller från en person provtagen i ärendet som man kan jämföra de nya spåren med. Projektets mål är därför att utöka användningen av dna genom att utveckla kunskap, teknik och verktyg som gör det möjligt att snabbt – och inom ramen för vad lag och etik tillåter – konstruera fantombilder av okända förövare med hjälp av ett flertal biologiska källor. Med hjälp av tillvaratagen dna vill man bland annat kunna förutsäga framträdande drag i en persons utseende, ålder och biogeografiskt ursprung. Fantombilderna kan användas som spaningsinformation i brottsutredningar och bidra till att polisen snabbare och effektivare hittar okända gärningsmän.

EU-projekt

VISAGE finansieras med anslag från EU Horizon 2020. I projektet samarbetar forensiska dna-forskare, genetiker, statistiker och samhällsvetare i en ny konstellation – VISible Attributes Through GEnomics (VISAGE) Consortium.

 

Fakta: VISAGE-deltagare:

Erasmus University Medical Center Rotterdam (Nederländerna), Jagellonian University (Polen), University of Santiago de Compostela (Spanien), Medical University of Innsbruck (Österrike), University of Cologne (Tyskland), King’s College London (Storbritannien), University Hospital Cologne (Tyskland), Bundeskriminalamt (Tyskland), Institut National de Police Scientifique (Frankrike), Netherlands Forensic Institute (Nederländerna), Nationellt forensiskt centrum – NFC (Sverige), Metropolitan Police Service (Storbritannien), Central Forensic Laboratory of the Police (Polen).

 

Besök  VISAGE:s hemsida för mer information och löpande uppdateringar: www.visage-H2020.eu.