Historik Nationellt forensiskt centrum

1939 skapades Statens kriminaltekniska anstalt. NFC har sina rötter i Statens kriminaltekniska anstalt som senare blev Statens kriminaltekniska laboratorium. 1 januari 2015 bildades NFC.

På 1930-talet var polisen i Sverige till övervägande del kommunal. i Stockholm fanns sedan 1921 en centralbyrå för förvaring, registrering och klassificering av fingeravtryck. Vid stockholmspolisen fanns också en signalementsbyrå med utrustning för fotografering av förbrytare, brottsplatser, förfalskade handlingar med mera. Här utfördes även enklare kriminaltekniska undersökningar.

En växande kriminalitet ökade behovet av en central enhet som kunde bistå landets poliser med kriminaltekniska undersökningar. 1939 skapades Statens kriminaltekniska anstalt, SKA, en instiution som förenade laboratorieverksamhet med de verksamheter som fanns vid centralbyrån för fingeravtryck och Stockholmspolisens signalementsbyrå. Harry Söderman, även känd som revolver-Harry, blev SKA:s förste föreståndare.

Söderman avgick på egen begäran 1953. Den som i Södermans frånvaro i hög grad kom att sätta sin prägel på det dagliga arbetet vid SKA var Nils Landin. Han ville frigöra laboratoriet från polis och åklagare och låg bakom många av de idéer som så småningom skulle resultera i bildandet av SKL. SKA bytte 1964 namn till Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL).

Nationellt forensiskt centrum bildas 2015

Den 1 januari 2015 bildas Nationellt forensiskt centrum som en nationell avdelning inom den nya Polismyndigheten. NFC bildades av tidigare SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium, och de tekniska rotlarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.