Faktablad om kameraövervakning

Kameraövervakning kan vara ett utmärkt sätt att öka sitt skydd mot vissa typer av brott. Det har både en avskräckande effekt och kan ge viktig information i samband med en brottsutredning.

Kvaliteten på de kameraövervakningssystem som finns och säljs idag varierar stort. Som innehavare och potentiell köpare är det därför viktigt att ha tillräcklig kunskap för att kunna specificera sitt säkerhetsbehov och sedan ställa krav på systemet.

Dessa dokument ger råd kring kameraövervakningssystem, de har inte uppdaterats de senaste åren men innehållet är fortfarande aktuellt.