Tidningen Kriminalteknik

Tidningen Kriminalteknik ges ut av Nationellt forensiskt centrum. Du kan prenumerera på tidningen kostnadsfritt eller läsa den direkt på webben.

Framsidor från tidningen Kriminalteknik.

Prenumerera på Kriminalteknik

Du kan prenumerera kostnadsfritt på tidningen Kriminalteknik. Skicka ditt namn och din adress till prenumeration.kriminalteknik@polisen.se.

Tidigare nummer

Tidigare nummer av Kriminalteknik hittar du på Issuu.com

Utgivningsplan

Kriminalteknik utkommer med tre nummer per år.

  • Nummer 1: April
  • Nummer 2: Augusti
  • Nummer 3: December