Internationellt samarbete

Internationellt samarbete är en del av vardagen på NFC. Vi deltar i flera internationella nätverk och samarbetsprojekt.

internationellt-webb

Internationell samarbetskonferens. Bild: Maria Åsén / NFC

Det internationella arbetet pågår både inom de operativa och inom de icke-operativa delarna av verksamheten. Exempel på operativa ärenden vi utför åt andra länder är handstilsundersökningar, klassificering av narkotika och kontroll av utandningsinstrument.

Den icke-operativa verksamheten består främst av samarbetsgrupper, huvudsakligen inom ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes). Vi arbetar bland annat med att utbyta information och erfarenheter, kvalitetssäkring och utveckling av standarder, forskningssamarbete, kvalitetstester (färdighetsprov), utreder utbildningsbehov och utvecklar ”Best Practice Manuals”.

Det internationella arbetet bidrar till att skapa nätverk och till att polisutredningar i olika länder kan göras på ett mer enhetligt sätt.

ENFSI

European Network of Forensic Science Institutes grundades 1995 och är ett europeiskt nätverk för forensisiska institut. Målsättningen är att garantera att kvaliteten på forensiska undersökningar.För närvarande (2017) ingår 67 laboratorier från 36 länder i ENFSI. För att vara medlem i ENFSI krävs att laboratoriet är ackrediterat eller aktivt arbetar enligt en tidplan för att bli det.

http://enfsi.eu/

 

Prümfördraget

Prümfördraget är en överenskommelse om fördjupat samarbete inom EU för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism. 
Mer om Prümfördraget.