Vårt uppdrag

NFC:s uppdrag är att utföra forensiska undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter.

Film: Från brottsplats till domstol - teknisk bevisning

NFC är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. 1 januari 2015 bildades NFC av tidigare SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium, och de tekniska rotlarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

De flesta kriminaltekniska undersökningar utförs på uppdrag av rättsväsendet, det vill säga polis, åklagare och domstol. NFC ansvarar för hela den forensiska processen inom Polismyndigheten, från brottsplats till domstol. Det innebär att styra, samordna och följa upp metoder, forskning och utveckling samt att kvalitets- och kompetenssäkra forensisk verksamhet. 

Forskning, utveckling, information, utbildning samt expertstöd inom hela det kriminaltekniska området ingår i NFC:s uppdrag.  Utöver det hanterar vi i vissa fall undersökningar för enskilda uppdragsgivare.

NFC:s verksamhet bedrivs i Linköping,Borås, Göteborg, Halmstad, Kristianstad, Malmö, Stockholm, Sundvall, Umeå och Växjö. Från och med den 1 februari 2020 tillkommer ytterligare två driftsorter; Uppsala och Örebro. Vid NFC finns nio sektioner:

 • Sektionen för informationsteknik
 • Biologisektionen
 • Droganalyssektion
 • Kemi- och tekniksektionen
 • Mottagningssektionen
 • Avdelningskansli 
 • Laboratoriesektion Nord (driftställen i Sundsvall, Umeå, Uppsala och Örebro)
 • Laboratoriesektion Stockholm
 • Laboratoriesektion Syd (driftställen i Malmö, Kristianstad och Växjö)
 • Laboratoriesektion Väst (driftställen i Göteborg, Borås och Halmstad)
   

Kvalitetsarbete

NFC är ackrediterat av SWEDAC enligt standarderna ISO/IEC 17020 och ISO/IEC 17025. Det innebär att en tredje part har granskat att laboratoriet är kompetent att utföra de provningar och analyser som det ackrediterats för

NFC strävar efter ”rätt kvalitet”, det vill säga den kvalitet som är optimal utifrån såväl vetenskapliga möjligheter och begränsningar, möjligt bevisvärde samt tidsåtgång.

Till toppen