Utbildning för rättsväsendet

NFC ansvarar för utbildning i kriminalteknik och bedriver en omfattande utbildningsverksamhet i särskilt anpassade lokaler. På så sätt kan föreläsningar med professionella interna och externa föreläsare varvas med praktisk utbildning i laboratoriemiljö.

Utbildning till kriminaltekniker

Blivande kriminaltekniker är på NFC för utbildning. Bild: Jason Mellström / NFC

I lokalerna finns en hel ”brottsplatsvilla” för träning och utbildning i brottsplatsundersökningar och där genomförs utbildning för lokala brottsplatsundersökare, kriminalteknisk grundutbildning och vidareutbildning för erfarna kriminaltekniker.

Kurser för rättsväsendet

Förutom kurser för kriminaltekniker genomförs kortare kurser för olika aktörer inom rättsväsendet. För åklagare genomförs sedan flera år kurser på två olika nivåer där en grundläggande kurs för assistentåklagare omfattar cirka en vecka. Vidareutbildning för åklagare är en mer avancerad kurs och har mer fokus på hur åklagare ska nyttja forensiska resultat och sakkunnigutlåtanden i grova brottsutredningar.

På motsvarande sätt genomför vi en grundkurs för fiskaler och en utbildning i värdering av teknisk bevisning för ordinarie domare. En relativt ny målgrupp för NFC är advokater som alltmer efterfrågar föreläsningar inom olika forensiska ämnesområden. Från NFC är erfarenheterna intressanta diskussioner mellan kursdeltagare och föreläsare och bedömningen är att det är något som kommer att utvecklas.