Sök på polisen.se

"Blodbildsanalysen var helt avgörande"

Blodbildsillustration

Offrets kropp och vittnen saknas – men efter en lyckad blodbildsanalys har en man kunnat dömas till sju års fängelse. – Blodbilden gjorde att vi kunde knyta en person till själva gärningstillfället. Det är väldigt speciellt, säger Mats Hägg på NFC.

För drygt två år sedan försvann en man i södra Sverige och strax därefter påträffades en bil med stora mängder blod inuti. Efter dna-analys visade det sig att blodet kom från den försvunna mannen.

I bilen, som tillhörde den man som senare dömdes för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död, hittades en blodig pärm från ett mäklarföretag med bilägarens fingeravtryck avlämnat i offrets blod. Genom blodbildsanalysen kunde kriminalteknikerna konstatera att fingeravtrycket hade avsatts på pärmen inom några få minuter efter att blodet lämnat den försvunna mannens kropp.

– Blodet var fuktigt när fingret sattes på pärmen och vi har därför kunnat binda den misstänkta till offrets direkta närhet vid våldstillfället. Vi tittade på hur blodet hade torkat. I fingeravtrycket hade blodet ansamlats mellan papillarlinjerna istället för på dem. Vi kunde enkelt avfärda hans story om att fingeravtrycket hade satts dit i efterhand, säger kriminalkommisarie Mats Hägg som gjorde blodbildsanalysen tillsammans med kollegan Mats Hassgård.

"Tyder på medvetet våld"

Genom att observera hur blodet hade runnit längs passagerarsätets ryggstöd kunde kriminalteknikerna även se att stolen hade fällts upp och ned i direkt anslutning till brottstillfället.

– Blodet har runnit längs med ryggstödets kant, men också tvärs över kanten. Med tanke på gravitationen hade det varit omöjligt om det inte var för att stolens position har ändrats under tiden när blodet var färskt. Offret har hanterats i flera olika positioner och det tyder på att det var medvetet våld, säger Mats Hägg.

Likhund markerade

Genom blodbildsanalys har det dessutom kunnat konstateras att mannen satt i passagerarsätet med bilbältet fastspänt och att blödningen har skett ovanför brösthöjd. Blodets spridning tyder på att mannen utsatts för hastigt och kraftigt våld och inte har gjort någon särskild undanmanöver.

– Vi hade plats, skeende och minst en identifierad gärningsman som var i närheten vid brottstillfället. Blodbildsanalysen var helt avgörande, säger Mats Hägg.

Bland övrig bevisning fanns exempelvis att en kriminalsökhund hade markerat för likdoft i bilen och att det fanns tändsatspartiklar och en del av en kula i bilen.

Läs mer: Blodbildsanalyser kan ge viktiga svar - polisen får fler experter

Artikeln publicerades i tidningen Kriminalteknik, nummer 2 år 2018.